Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Hinder voor de scheepvaart

Tijdens de hijswerkzaamheden, de meestal 3 dagen duren, is de Goereese sluis volledig gestremd. De werkzaamheden beginnen meestal op een dinsdag om 07.00 uur en eindigen de daaropvolgende donderdag om middernacht. Het gaat om de volgende stremmingen:

StartEindeOmschrijving werkzaamheden
Dinsdag 12 juni 2018Donderdag 14 juni 2018Installeren ebdeuren buitenhoofd
Dinsdag 19 juni 2018Woensdag 20 juni 2018Uithijsen vloeddeuren tussenhoofd
Dinsdag 4 september 2018Donderdag 6 september 2018Installeren vloeddeuren tussenhoofd

Wanneer de deuren uit het buitenhoofd gerenoveerd worden, kunnen schepen langer dan 70 m niet door de sluis. Dit betreft de periode van:

StartEinde
Dinsdag 17 april 2018Donderdag 14 juni 2018

Hinder voor de weggebruiker

Wanneer er gewerkt wordt aan het buitenhoofd, is de N57 gestremd.

StartEindeOmschrijving werkzaamheden
Dinsdag 13 juni 2018Woensdag 14 juni 2018Installeren ebdeuren buitenhoofd
Rijkswaterstaat probeert de hinder voor de weggebruiker en de vaarweggebruiker zoveel mogelijk te beperken: 
  • Om de visserij te ontzien, zijn er geen hijswerkzaamheden van vrijdag tot maandag.
  • Om de recreatievaart te ontzien, zijn er geen werkzaamheden in de maanden juli en augustus.
  • De N57 wordt alleen 's nachts van 21.00 tot 05.00 uur gestremd.