03 Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over de verbetering van de waterdoorvoer in de Noordervaart.

  1. Nee, meer doorvoer van water heeft geen consequenties voor het waterpeil (de hoogte van het water) in het kanaal. Het huidige waterpeil wordt als uitgangspunt genomen voor de aanpassingen.

  2. We nemen geen onnodige risico’s. Voordat we het kanaal aanpassen voeren we eerst onderzoeken uit om de effecten op de omgeving in kaart te brengen.

  3. We onderzoeken op dit moment nog hoe de oevers eruit komen te zien. Zodra we hier meer over weten informeren wij de betrokkenen zoals omwonenden, visverenigingen en natuurorganisaties.

  4. Rijkswaterstaat gaat vooralsnog de Niesakkerbrug niet vervangen voor een nieuwe brug. We gaan nu alleen onderhoud plegen, zodat de brug weer een aantal jaren mee kan. Omdat er geen scheepvaartfunctie van de Noordervaart meer is, is een beweegbare brug niet nodig voor de toekomst.

  5. De volledige scheepvaartfunctie is sinds eind 2017 onttrokken aan de Noordervaart. Na overdracht van het kanaal aan Waterschap Limburg is het mogelijk om bij het waterschap een vergunning aan te vragen voor het varen met roeibootjes, kano’s en/of kleine recreatiebootjes.