02 Planning en aanpak

Hieronder vindt u meer informatie over de planning en de werkzaamheden van het project.

Gereed: 2022
2019 Voorbereidende onderzoeken en selectie aannemer
2020 Start werkzaamheden
2022 Wateraanvoer en waterdoorvoer gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

We vergroten de wateraanvoercapaciteit naar en de doorvoercapaciteit van de Noordervaart. Ook wordt de waterdoorvoer van de Zuid-Willemsvaart langs Sluis 15 verbeterd.

Wateraanvoer

We leggen een extra aanvoerduiker aan bij Sluis 15 die zorgt voor een verhoogde wateraanvoer naar het voedingskanaal.

De sifon in het voedingskanaal, die onder het kanaal Wessem-Nederweert doorloopt, wordt vervangen.

Naast sluis 15 wordt een omloopriool (bypass) gerealiseerd, waarmee het water van de Zuid-Willemsvaart dat vanuit Belgiƫ wordt aangevoerd langs Sluis 15 wordt geleid. Tevens wordt de bestaande duiker tussen het voedingskanaal en het stuwpand benedenstrooms van Sluis 15 vernieuwd.

Waterdoorvoer

De Noordervaart voert het aangevoerde water door vanaf sluis Hulsen tot aan stuw Katsberg. Vanaf dit punt wordt de Peelregio via de Peelkanalen van water voorzien. Op verschillende locaties in het kanaal langs de N275 leggen we nieuwe damwanden aan.

Ook voeren we herstelwerkzaamheden uit op diverse locaties om de waterveiligheid van de waterkeringen tussen Katsberg en Beringe te vergroten.

Onderhoud

We voeren onderhoud uit aan:

  • Sluis Hulsen
  • Leveroyse brug
  • Niesakkerbrug
  • Brug 2, 3 en 4
  • Brug 1 wordt vervangen door een nieuwe brug
  • Rietbeekduiker en Neerpeelduiker
  • Sifons Achterste Moost, Roggelsebeek en Snepheidsbeek

Samenwerking

Bij de realisatie van de verbetermaatregelen voor de wateraanvoer naar de Peelregio werken we samen met gemeenten, waterschappen en belangen- en sportorganisaties.