02 Planning en aanpak

Hieronder vindt u meer informatie over de planning en de werkzaamheden van het project.

Gereed: 2023
2020

Contractvoorbereiding en aanbesteding

2021
  • Selectie aannemer
  • Start uitvoering werkzaamheden
2023

Extra wateraanvoer gerealiseerd

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

We vergroten de wateraanvoercapaciteit naar en de doorvoercapaciteit van de Noordervaart. Ook wordt de waterdoorvoer van de Zuid-Willemsvaart langs Sluis 15 verbeterd.

Wateraanvoer

We leggen een extra aanvoerduiker aan bij Sluis 15 die zorgt voor een verhoogde wateraanvoer naar het voedingskanaal.

De sifon in het voedingskanaal, die onder het kanaal Wessem-Nederweert doorloopt, wordt vervangen.

Naast sluis 15 wordt een omloopriool (bypass) gerealiseerd, waarmee het water van de Zuid-Willemsvaart dat vanuit Belgiƫ wordt aangevoerd langs Sluis 15 wordt geleid. Tevens wordt de bestaande duiker tussen het voedingskanaal en het stuwpand benedenstrooms van Sluis 15 vernieuwd.

Waterdoorvoer

De Noordervaart voert het aangevoerde water door vanaf sluis Hulsen tot aan stuw Katsberg. Vanaf dit punt wordt de Peelregio via de Peelkanalen van water voorzien. Op verschillende locaties in het kanaal langs de N275 leggen we nieuwe damwanden aan.

Ook voeren we herstelwerkzaamheden uit op diverse locaties om de waterveiligheid van de waterkeringen tussen Katsberg en Beringe te vergroten.

Samenwerking

Bij de realisatie van de verbetermaatregelen voor de wateraanvoer naar de Peelregio werken we samen met gemeenten, waterschappen en belangen- en sportorganisaties.