01 Doelen en resultaten

De Noordervaart wordt niet meer gebruikt door de scheepvaart. De kosten voor beheer, onderhoud en bediening staan daardoor niet meer in verhouding tot het gebruik. We zijn in overleg om het kanaal op termijn over te dragen aan Waterschap Limburg.

Voor het zover is, vergroten we eerst de wateraanvoer naar de Peelregio, de aanvoercapaciteit vanaf sluis 15 en verhogen we de waterdoorvoer in het kanaal. De boeren gebruiken het aangevoerde water als landbouwwater. Daardoor onttrekken zij minder grondwater, waardoor de grondwaterstanden minder dalen. Hogere grondwaterstanden zijn goed voor de natuur in en rond de Peel.

Vergroten van de wateraanvoer

In het Waterakkoord Midden Limburgse en Noord-Brabantse kanalen uit 1994 is afgesproken dat de wateraanvoer via de Noordervaart naar de Peelregio zou worden vergroot. In overleg met de betrokken waterschappen Aa en Maas en Limburg zoeken we naar een hoeveelheid die haalbaar en wenselijk is voor alle partijen voordat we de Noordervaart overdragen aan Waterschap Limburg. In 2014 is de hoeveelheid wateraanvoer in overleg vastgesteld tenminste 5,4 m³/s. Hiermee wordt onder meer de natuur in de Peelregio geholpen. De waterconservering wordt vergroot en de grondwateronttrekking wordt verminderd.

Verbetering van de waterdoorvoer langs Sluis 15

We leggen een extra aanvoerduiker aan bij Sluis 15 die zorgt voor een verhoogde wateraanvoer naar het voedingskanaal. De sifon in het voedingskanaal, die onder het kanaal Wessem-Nederweert doorloopt, wordt vervangen.

Naast sluis 15 wordt een omloopriool (bypass) gerealiseerd, waarmee het water van de Zuid-Willemsvaart dat vanuit België wordt aangevoerde langs Sluis 15 wordt geleid. Tevens wordt de bestaande duiker tussen het voedingskanaal en het stuwpand benedenstrooms van Sluis 15 vernieuwd.