Nieuwe Waterweg: verdieping voor grotere scheepvaart

Nieuwe Waterweg: verdieping voor grotere scheepvaart

Waarom?

  • Voor sommige schepen, is de rivier te ondiep.
  • Door te baggeren verdiepen Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam De Nieuwe Waterweg en de Botlekhavens.
  • Zo zorgen wij voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verdiepen van de vaarweg over een lengte van 25 km

Hoe

Om het Botlekgebied bereikbaar te maken voor schepen tot 15 m diepte laten Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam de Nieuwe Waterweg 1,5 m verdiepen. Ook de Botlek wordt met 1,5 m verdiept. Het werk wordt uitgevoerd door sleephopperzuigers. Dat zijn schepen die door middel van grote sterke pompen en motoren, zand, klei, slib en zelfs grind van de waterbodem kunnen zuigen. U kunt het werk van een van de sleephopperzuigers live volgen.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden gebeuren op dezelfde manier als regulier onderhoudsbaggerwerk in de havens en op de rivier. Zonder extra hinder voor de omgeving, de scheepvaart en medewerkers in de haven.

Wanneer

Gereed: september 2019

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Veelgestelde vragen

Wat is de nut en noodzaak van dit project?

De verdieping is nodig voor een betere bereikbaarheid van de Botlekhavens. Hierdoor kunnen schepen met grotere diepgang de haven bereiken. Dit komt ten goede van de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied en daarmee wordt de concurrentiepositie van de haven versterkt.

Wat is de nieuwe diepgang?

Na de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 m met hoog water de haven betreden onder normale omstandigheden. Het nieuwe Panamakanaal kent een diepgang van 14,90 en dus kunnen we alle New Panamax schepen bedienen.

Toon alle vragen