Nieuwe Waterweg: verdieping voor grotere scheepvaart

Nieuwe Waterweg: verdieping voor grotere scheepvaart

Waarom?

  • Voor sommige schepen was de rivier te ondiep.
  • Door te baggeren zijn de Nieuwe Waterweg en de Botlekhavens verdiept.
  • Zo zorgden Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Hoe

verdieping van de vaarweg over een lengte van 25 km

Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. Voor sommige schepen was de rivier te ondiep. Voor een optimale bereikbaarheid van de Rotterdamse haven hebben we samen met Havenbedrijf Rotterdam de Nieuwe Waterweg en de Botlek 1,5 m verdiept. Door de verdieping zijn de Botlek en het Rotterdamse havengebied beter bereikbaar voor schepen met een grotere diepgang (tot 15 m diepte). Het werk wordt is uitgevoerd door sleephopperzuigers. Dat zijn schepen die door middel van grote sterke pompen en motoren, zand, klei, slib en zelfs grind van de waterbodem kunnen zuigen.

Door de verdieping kunnen grotere schepen, met meer lading de Botlek bereiken. Hierdoor dalen de kosten per ton lading. Dit vergroot de economische mogelijkheden en versterkt de positie van de haven. Bovendien draagt de verdieping bij aan de overgang van de Rotterdamse haven naar een circulaire biobased economie, waarin (grond)stoffen van plantaardige oorsprong worden gemaakt en hernieuwbare biologische bronnen zo lang en hoogwaardig mogelijk hergebruikt worden.

Wanneer

Gereed: project afgerond

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's