Planning en aanpak

We gaan aan de slag met de aanleg van een getijdenpark bij Maassluis en een natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer. Zo creëren we een betere waterkwaliteit, meer waterveiligheid en nieuwe natuur. Bekijk hier de planning van het project.

Gereed: 2021
Najaar 2020

Definitieve ontwerp natuurvriendelijke oever gereed

2020

Planuitwerking en voorbereiding uitvoering

2021

Kaderrichtlijn Water-maatregelen gereed

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de reparatiewerkzaamheden aan de constructie, is nog niet bekend.

Samenwerking met de gemeente Maasssluis

Bij het getijdenpark Maassluis werkt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Maassluis.