Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer

Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer

Waarom

  • De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht EU-lidstaten om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.
  • Daarom brengen we de invloed van eb en vloed terug in de Nieuwe Waterweg.
  • Dat doen we met de aanleg van een getijdenpark en een natuurvriendelijke over bij gemaal De Zaayer.
  • Zo creëren we een beter leefgebied voor planten en dieren.
  • Het nieuwe landschap zorgt ook voor een natuurlijke leefomgeving voor mensen en meer recreatie.

Alle doelen en resultaten

Hoe

terugbrengen eb en vloed met getijdengeul van 300 m
aanleg natuurvriendelijke oever van 1 km

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Gereed: 2021
2021

Kaderrichtlijn Water-maatregelen gereed

Bekijk de volledige planning