Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

Waarom & Hoe

  • Binnen de Kaderrichtlijn Water brengen we de invloed van eb en vloed terug in de Nieuwe Maas.
  • Door deze maatregel verbetert de waterkwaliteit en ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.
  • Ook ontstaat er nieuw landschap en zorgt de maatregel voor een natuurlijke leefomgeving voor mensen en meer recreatie.
  • Daarnaast zorgt de oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water en neemt de waterveiligheid toe.

Alle doelen en resultaten

aanleg van een getijdengeul tussen de westelijke strekdammen, ondiepe natuurvriendelijke oevers en vergroten getijdenwerking

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer?

Klaar: juli 2021

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Onderliggende pagina's