Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u de planning voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een getijdengeul in de Maashaven. Ook leest u hier meer over de aanpak.

Het project bestaat uit drie fasen. De eerste fase is in 2018 gerealiseerd. Zand dat vrij kwam bij de verdieping van de Nieuwe Waterweg is gebruikt om onder water een eerste laag te leggen. Voorafgaand hieraan waren voorbereidende werkzaamheden in de Maashaven nodig. Het gaat dan om afval en vuil verwijderen, het baggeren van de huidige havenbodem en het afvoeren van de bagger. Vervolgens is circa 200.000 m3 zandige bagger in de Maashaven gebracht. Hierdoor ontstaat een stevige en schone havenbodem in de Maashaven die gereed is voor verdere ontwikkeling.

De tweede fase bestaat uit het ophogen van de bodem boven het waterniveau. Deze werkzaamheden zijn gepland voor de komende jaren. De derde fase bestaat uit het inrichten van het gebied. Deze fase wordt op dit moment verder uitgewerkt en start naar verwachting in 2021.

Gereed: 2021

Deze planning is onder voorbehoud.