Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Waarom

  • In de huidige situatie zijn er veel harde en steile oevers en kades die minder geschikt zijn als leefgebied voor waternatuur.
  • Bijzondere waterplanten en dieren die oorspronkelijk thuishoren in dit gebied komen nog (te) weinig voor. 
  • Dit komt onder meer omdat ze leven op oevers die onderlopen en droogvallen door het getij.  
  • Door de oevers opnieuw in te richten ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

Hoe

aanleg van ondiepe natuurvriendelijke oevers en een getijdengeul

In de loop van 2020 beslist uiteindelijk de gemeenteraad van Rotterdam of het park er daadwerkelijk gaat komen.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend. De ligplaatsen voor de binnenvaart zijn bij het herindelen van de Maashaven al eerder verplaatst.

Wanneer

Gereed: uiterlijk 2027

Deze planning is onder voorbehoud.