Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Waarom

  • In de huidige situatie zijn er veel harde en steile oevers en kades die minder geschikt zijn als leefgebied voor waternatuur.
  • Bijzondere waterplanten en dieren die oorspronkelijk thuishoren in dit gebied komen nog (te) weinig voor. 
  • Dit komt onder meer omdat ze leven op oevers die onderlopen en droogvallen door het getij.  
  • Door de oevers opnieuw in te richten ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg van ondiepe natuurvriendelijke oevers en een getijdengeul

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend. De ligplaatsen voor de binnenvaart zijn bij het herindelen van de Maashaven al eerder verplaatst.

Wanneer

Gereed: 2021

Bekijk de volledige planning en aanpak

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws