Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

  • De waterkwaliteit/leefgebied voor planten en dieren in het gebied is onvoldoende.
  • De invloed van het getij in het gebied moet worden teruggebracht.
  • Door de maatregel ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.
  • De maatregel ondersteunt de waterveiligheid in het gebied.

Meer doelen en resultaten

Hoe

aanleg van ondiepe, natuurvriendelijke oevers
vergroten van getijdewerking

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: December 2020

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's