Nieuwe Maas: herstel leefgebied Groote Zaag

Nieuwe Maas: herstel leefgebied Groote Zaag

Waarom

  • De waterkwaliteit voor planten en dieren bij het eiland Groote Zaag was onvoldoende.
  • De invloed van het getij in het gebied was niet groot genoeg.
  • Een geul en poelen, die in verbinding staan met de Nieuwe Maas, vergroten de invloed van eb en vloed rond het eiland.
  • Zo is er een beter leefgebied voor planten en dieren ontstaan.

Hoe

vergroten van getijdewerking
aanleg van ondiepe, natuurvriendelijke oevers

Wanneer

Afgerond: 2018

Nieuws

Meer nieuws

Ons water

Onderliggende pagina's