Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Waarom

  • We brengen de invloed van getijdewerking met eb en vloed terug in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg.
  • Door de maatregel ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren. Het zorgt ook voor een mooiere natuurlijke leefomgeving voor mensen, voor meer recreatieve mogelijkheden in de regio.
  • De waterkwaliteit voor planten en dieren in het gebied wordt hiermee verbeterd en er ontstaat een nieuw landschap in en direct aan een rivier met eb en vloed; zogenaamde getijdenparken.
  • Een langzaam oplopende rivieroever zorgt voor golfbreking bij hoger water. Hiermee dragen de getijdenparken bij aan de waterveiligheid in het gebied.

Hoe

aanleg van ondiepe, natuurvriendelijke oevers en vooroeververdediging
vergroten van getijdewerking

Heb ik last van de werkzaamheden

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2027
Opgeleverd: 2020

Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

2020 - 2021

Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer

Opgeleverd: 2021

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

Oplevering 2021 Maassluis on hold

Aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever gemaal De Draayer

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Projecten

Documenten

Nieuws

Onderliggende pagina's