Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Waarom

  • De invloed van het getijdewerking met eb en vloed brengen we terug in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg.
  • Door de maatregel ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren. Het zorgt ook voor een mooiere natuurlijke leefomgeving voor mensen, voor meer recreatieve mogelijkheden in de regio.
  • De waterkwaliteit voor planten en dieren in het gebied wordt hiermee verbeterd en er ontstaat een nieuw landschap in en direct aan een rivier met eb en vloed; zogenaamde getijdenparken.
  • Een langzaam oplopende rivieroever zorgt voor golfbreking bij hoger water. Hiermee dragen de getijdenparken bij aan de waterveiligheid in het gebied.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg van ondiepe, natuurvriendelijke oevers en vooroeververdediging
vergroten van getijdewerking

Heb ik last van de werkzaamheden

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2020
2017 - 2020 Realisatie
2018 - 2020 Gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Onderliggende pagina's