03 Video

Op deze pagina vindt u video's over de renovatie van het stuwensemble in de Nederrijn en Lek.

Vervanging vizierschuiven stuwensemble Nederrijn en Lek

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit 3 stuwcomplexen: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Met het stuwensemble reguleert Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en in de IJssel. De stuwen zijn al 50 jaar in gebruik. Daarom zijn ze toe aan een grondige renovatie. Rijkswaterstaat vervangt onder andere de vizierschuiven; een bijzonder onderdeel van de renovatie. Deze animatie legt uit hoe dit wordt aangepakt.

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit drie stuwcomplexen: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Met het stuwensemble reguleert Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en in de IJssel. De stuwen zijn al 50 jaar in gebruik. Daarom zijn ze toe aan een grondige renovatie. We vervangen onder andere de vizierschuiven. Een bijzonder onderdeel van de renovatie. Voordat we de oude vizierschuif verwijderen, wordt een tijdelijk keermiddel geplaatst. Het tijdelijk keermiddel plaatsen we voor de bestaande vizierschuif. De oude vizierschuif wordt in drie delen verwijderd met een drijvende hijskraan. Het tijdelijk keermiddel neemt de waterkerende functie van de vizierschuif over. Vervolgens plaatsen we de nieuwe vizierschuif. Dit moet op de millimeter nauwkeurig gebeuren. Ook vervangen we de kabels en het machinewerk. Als de nieuwe vizierschuif geplaatst is, kan het tijdelijk keermiddel worden verwijderd. De vizierschuif is weer klaar voor vele jaren trouwe dienst. Elk stuwcomplex heeft 2 vizierschuiven. Rijkswaterstaat voert deze wisseling dan ook 6 keer uit. Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/stuwensemble

Timelapse Stuwensemble Nederrijn en Lek - eerste vizierschuif gewisseld

In Amerongen is in de zomer van 2017 de noordelijke vizierschuif gewisseld. Het is de eerste in de reeks van 6 vizierschuiven die tot medio 2019 worden vervangen op van de stuwcomplexen in Driel, Amerongen en Hagestein. Het hele proces, inclusief het plaatsen van het tijdelijk keermiddel, is te zien in dit filmpje.

Stuwenensemble Nederrijn en Lek - Vervangen van vizierschuif Amerongen Noord Voorbereiding en plaatsing tijdelijk keermiddel. Plaatsen betonschotten. Verwijderen leuningen. Tijdelijk keermiddel in werking. Demonteren en verwijderen oude vizierschuif. Transport nieuwe vizierschuif. Plaatsen en afmonteren nieuwe vizierschuif. Vizierschuif Amerongen noord vervangen.

Watermanagement en het stuwensemble in de Nederrijn en Lek

Het beheer van de grote rivieren in Nederland is een belangrijke taak van Rijkswaterstaat. De rivieren zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en de economie in Nederland. Met de stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein kan Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en de IJssel reguleren. Het stuwcomplex bij Driel verdeelt het beschikbare rivierwater over de Nederrijn en de IJssel. De 3 stuwen zorgen er samen voor dat het waterpeil voldoende hoog is voor een vlotte en veilige scheepvaart op de Nederrijn en Lek en IJssel.

Watermanagement en het stuwensemble in de Nederrijn en Lek Rijkswaterstaat werkt aan droge voeten, voldoende en schoon water, en een vlotte en veilige scheepvaart. Het beheer van de grote rivieren in Nederland is een belangrijke taak van Rijkswaterstaat. De rivieren zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en de economie in Nederland. Het rivierwater dat ons land binnenkomt voert zoetwater aan, dat gebruikt wordt in de landbouw, de veeteelt, in de industrie, en door ieder van ons thuis. Ook voor de sector transport zijn de rivieren van belang. De grote rivieren vormen een belangrijke internationale verbindingsroute tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland. Een voorwaarde is, dat de rivieren goed bevaarbaar zijn. Van nature varieert de waterstand in de rivieren doordat deze afhankelijk is van aanvoer. In langere perioden van droogte zorgde dit in het verleden voor een lage waterstand op de Nederlandse rivieren. Met als gevolg dat schepen minder lading konden meenemen. Om te zorgen voor continuïteit in de waterverdeling bouwde Rijkswaterstaat drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Met deze drie stuwcomplexen: bij Driel, bij Amerongen en bij Hagestein, werd het voor Rijkswaterstaat mogelijk om de waterstand in de Nederrijn en Lek en de IJssel te reguleren. Gezamenlijk vervult het stuwensemble binnen het watermanagement van Rijkswaterstaat twee belangrijke functies: Het stuwcomplex bij Driel verdeelt het beschikbare rivierwater over de Nederrijn en de IJssel. Op die manier stroomt er altijd voldoende water naar het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland. Hiermee voorziet Rijkswaterstaat in de waterhuishouding van Noord-Nederland. Vandaar dat stuwcomplex Driel ook wel ‘de kraan van Nederland’ wordt genoemd. Het stuwensemble zorgt er ook voor dat het waterpeil voldoende hoog is voor een vlotte en veilige scheepvaart op de Nederrijn en Lek en IJssel. Elk stuwcomplex bestaat uit onder andere een sluis en een stuw. De functionele vormgeving en het pure materiaalgebruik maken de stuw architectonisch bijzonder. Onderdeel van de stuw zijn de twee halfronde stalen vizierschuiven. Wanneer deze vizierschuiven gesloten zijn vervult de stuw zijn functie als waterverdeler. De beroeps- en recreatievaart passeert het stuwcomplex dan via de sluis. Bij hoogwater vervalt de functie van de stuwen. De vizierschuiven worden getrokken en de afvoer van het water verloopt op natuurlijke wijze. Op dat moment heeft de scheepvaart een vrije doorvaart onder de geopende vizierschuiven van de stuw door. Gemiddeld staan de vizierschuiven bij Driel 75 dagen per jaar open. Bij de stuwen Amerongen en Hagestein is dat gemiddeld 25 dagen. Met het stuwensemble Nederrijn en Lek draagt Rijkswaterstaat bij aan een leefbaar en bereikbaar Nederland.

Onderliggende pagina's