02 Planning

De werkzaamheden duren tot in 2021. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: 2020 (renovatie) / 2021 (onderhoud)
2015

Glasvezelinfrastructuur gerealiseerd bij de 3 stuwcomplexen voor centrale bediening

2016 - 2017 Bouw bediencentrale Amerongen
2017
  • Bouw servicegebouwen Hagestein en Driel
  • Werkzaamheden aan voorhavens en steigers bij alle 3 de complexen
2018
  • Renovatie sluis Hagestein
  • Renovatie sluis Amerongen
  • Vizierschuif stuw Amerongen Noord en Zuid vervangen
2019
  • Renovatie sluis Driel
  • Vizierschuif Noord stuw Hagestein vervangen (conservering wordt afgerond in 2020)
17 juni 2019 Start bediening stuwcomplex Amerongen vanuit de nieuwe bediencentrale Amerongen.
30 september 2019 Start bediening stuwcomplex Hagestein vanuit de nieuwe bediencentrale Amerongen.
11 november 2019 Start bediening stuwcomplex Driel vanuit de nieuwe bediencentrale Amerongen. Bediencentrale Amerongen volledig operationeel.
Voorjaar - zomer 2020 Resterende werkzaamheden vizierschuif Noord stuwcomplex Hagestein
Zomer 2020

Vervangen vizierschuif Zuid stuwcomplex Driel

Herfst 2020

Resterende werkzaamheden 3 stuwcomplexen (overig)

Eerste helft 2021

Onderhoudswerkzaamheden na renovatie

Juni 2021

Project gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's