02 Planning

De werkzaamheden duren tot in 2021. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: renovatie 2016 - 2019 / onderhoud 2016 - 2021
2015 Glasvezelinfrastructuur gerealiseerd bij de 3 stuwcomplexen voor centrale bediening
Voorjaar 2017 Werkzaamheden aan voorhavens en steigers bij alle 3 de complexen
April 2016 - juni 2017 Bouw bediencentrale Amerongen
Juni - juli 2017 Vervangen vizierschuif Noord Amerongen
Februari - augustus 2017 Bouw servicegebouwen Hagestein en Driel
Januari - oktober 2017 Aanbrengen bodembescherming bij alle 3 de stuwcomplexen
Mei 2018 Start vervanging vizierschuif stuw Amerongen
24 september - 16 december 2018 Renovatie sluis Hagestein (scheepvaart gestremd)
2016 - 2019 Renovatie: moderniseren van bediening en besturingsinstallaties van stuwen en sluizen, verduurzamen van sluisdeuren, vizier- en cilinderschuiven, schilderen betonnen delen van de stuwen, repareren van de betonconstructies, aanpassing sluizen aan zwaardere schepen en realisatie van centrale bediening
2020 - 2021 18 maanden onderhoud vanaf oplevering van het renovatieproject
2021 Project gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's