01 Doelen en resultaten

Het stuwensemble Nederrijn en Lek zorgt voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en vlotte en veilige scheepvaart in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel.

Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voeren we een renovatie uit.

Veilig en betrouwbaar de toekomst in

Het stuwensemble bestaat uit 3 stuwcomplexen: bij Hagestein, Amerongen en Driel. Elk complex heeft een sluis, een stuw, een bedieningsgebouw en een vistrap. De systemen van de 3 complexen zijn verouderd en de technische levensduur van een aantal onderdelen is bereikt. Om ervoor te zorgen dat de stuwen hun belangrijke watermanagementtaken veilig en betrouwbaar kunnen blijven vervullen, nemen we verschillende maatregelen: 

 • vervangen technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen 
 • renoveren of vervangen van sluisdeuren, vizier- en cilinderschuiven
 • repareren betonconstructies in sluizen en stuwen 
 • schilderen van de betonconstructies van de stuw
 • geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen zoals vaarklasse Va 
 • realiseren van centrale bediening vanuit 1 bediencentrale op het stuwcomplex in Amerongen

Centrale bediening

Centrale bediening is landelijk beleid van Rijkswaterstaat. Met centrale bediening verdwijnt de fysieke aanwezigheid van bedienend personeel op het stuwcomplex Hagestein en Driel. De bediening van het gehele stuwensemble, dus zowel sluizen als stuwen, gebeurt voortaan vanuit 1 centraal bediengebouw op stuwcomplex Amerongen. 

Met de invoering van centrale bediening werken we aan: 

 • toename van efficiëntie en veiligheid op de vaarwegen 
 • uniforme bediening van alle Rijkswaterstaat objecten 
 • professionele werkomgeving 
 • efficiënte inzet van personeel 
 • integraal beheer van het waterpeil over de Rijntakken: de Nederrijn en Lek, en de IJssel

Rijksmonument Hagestein

In 2015 kreeg stuwcomplex Hagestein de status van een rijksmonument. Het complex heeft dit te danken aan de belangrijke functie ervan, de bijzondere architectuur en de markante locatie in het landschap. 

In samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeente Vianen (nu Vijfheerenlanden) en op basis van een bouwhistorisch onderzoek hebben we een brede aanpak voor de renovatie opgesteld. Het is voor zowel Rijkswaterstaat als de omgeving van groot belang dat het stuwcomplex zijn markante uitstraling behoudt.

Interessante feitjes

 • De stuw bij Driel wordt wel ‘de kraan van Nederland’ genoemd. Deze verdeelt namelijk het water dat via de Rijn ons land binnenstroomt, tussen de Nederrijn en Lek en de IJssel.
 • De stuwen zijn elk 23,20 m. hoog, gemeten vanaf de bovenzijde van de stuwvloer tot aan de bovenzijde van de machinekamer boven in de betonpijler.
 • 1 vizierschuif is 9 meter hoog en weegt maar liefst 360.000 kg. Vier elektromotoren van ieder 3 pk drijven kabeltrommels aan voor het heffen van de vizierschuif binnen 2 tot 2,5 uur. In noodgevallen kan dit heffen ook met menskracht gebeuren.
 • De benaming ‘vizierschuif’ is ontstaan doordat de constructie doet denken aan het vizier van een middeleeuwse ridderhelm.
 • De vorm van de vizierschuif zorgt ervoor dat de waterstroom sterk uitwaaiert en dat er daardoor beperkte erosie van de waterbodem optreedt.
 • Als de vizierschuiven – bij hoogwater – geheven zijn, is de tunnel onder de stuwvloer en onder de rivier de enige verbinding met de andere oever.
 • Stuwcomplex Hagestein is opgeleverd in 1960, stuwcomplex Amerongen in 1965 en stuwcomplex Driel in 1970.
 • Jaarlijks passeren 12.000 tot 17.000 schepen de sluizen bij Driel en Amerongen. Bij de sluis van Hagestein zijn dat er jaarlijks 10.000.
 • De sluis bij Hagestein is 225 m lang, die bij Driel en Amerongen zijn 260 m lang. De breedte van de sluizen is 18 m. Door middel van een tussendeur kunnen de sluizen opgedeeld worden in 2 delen. Zo kunnen we de sluizen snel en efficiënt inzetten.
 • We zetten tijdens de vervanging van de vizierschuiven een zogenaamd tijdelijk keermiddel in. Dit tijdelijk keermiddel neemt tijdens de vervanging van de vizierschuif de functie van de vizierschuif over.

Onderliggende pagina's