Planning en aanpak

Planning en aanpak

Tussen 2022 en 2026 renoveren we de bedieningssystemen van bruggen en sluizen in de kanalen van Noord-Brabant en Midden-Limburg. Lees hier meer over de planning en aanpak van dit project.

Wanneer

Klaar: eind 2026
2019-2021 Contractvoorbereiding en aanbesteding
2022-2026 Uitvoering werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak renovatie bedieningstechniek bruggen en sluizen Noord-Brabant en Midden-Limburg

Bij de renovatie moderniseren we de hard- en software in de bediencentrale Tilburg en bij alle op afstand bediende objecten in de Zuid-Willemsvaart, de Amertak, het Wilhelminakanaal, Máximakanaal, Kanaal Wessem-Nederweert en Markkanaal. Daarbij schakelen we over op een uniform ICT-systeem, dat dus voor alle objecten hetzelfde wordt. Dit verkleint de kans op storingen en maakt het onderhoud eenvoudiger.

Ook vernieuwen we de monitorings- en beveiligingsapparatuur op de bruggen en sluizen, zoals camera’s, sensoren in het brugwegdek, slagbomen, licht- en geluidseinen en omroepinstallaties. Deze apparatuur is aangesloten op hetzelfde ICT-systeem.

Nieuwe aandrijfinstallatie

De meeste beweegbare bruggen krijgen ook een nieuwe aandrijfinstallatie. Om de bewegende onderdelen zoals tandwielen of hydraulische systemen veilig te kunnen vervangen, kunnen bruggen tijdelijk niet gebruikt worden. Monteurs werken op en onder de brug en groot materieel rijdt af en aan. Ook bij andere objecten als sluizen, gemalen en spui- of aflaatwerken kan een nieuwe aandrijving nodig zijn.

Centrale bediening

Onderdeel van de renovatie-aanpak is het verder centraliseren van de bediening in de bediencentrale in Tilburg. Een aantal beweegbare objecten in de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen wordt nu nog vanuit kleinere centrales in Schijndel, Oosterhout en Helmond aangestuurd. Deze activiteiten gaan we dus overhevelen naar Tilburg, waarna de kleinere bediencentrales komen te vervallen.