01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat werkt aan de modernisering en verdere centralisering van de sluis- en brugbediening op afstand. Dit verbetert de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de bruggen en sluizen.

Gerealiseerd: modernisering bediening op afstand

De afgelopen jaren is gewerkt aan de modernisering van de bediening op afstand van sluizen en bruggen. Zo is de bediencentrale Tilburg in 2015 gemoderniseerd en zijn er meer bruggen en sluizen aangesloten op deze bediencentrale. In 2015 is ook de nieuwe bediencentrale in Maasbracht opgeleverd. Dit betekent dat bijna alle beweegbare bruggen en sluizen in Zuid-Nederland nu op afstand te bedienen zijn. Rijkswaterstaat bestuurt deze objecten dus niet meer vanuit een bedieningsgebouw op het complex zelf, maar vanuit een centrale die meerdere bruggen en sluizen tegelijkertijd beheert.

In Noord-Brabant en Midden-Limburg werken we vanuit centrales in Oosterhout, Helmond, Schijndel en Tilburg. In Zuid-Limburg (op het traject Maastricht-Belfeld) werken we vanuit bediencentrale Maasbracht. Overigens blijft het altijd mogelijk om sluizen en bruggen lokaal te bedienen. Daarom zorgen we ervoor dat alle systemen in de bediengebouwen bij de objecten onderhouden blijven.

Bediencentrale Tilburg

Tussen 2019 en 2024 voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit om ervoor te zorgen dat alle bruggen en sluizen op de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen alleen nog vanuit de bediencentrale in Tilburg te besturen zijn. Dit betekent dat we de centrales in Oosterhout, Helmond en Schijndel gaan sluiten. Om alle bruggen en sluizen vanuit Tilburg te bedienen hebben we deze bediencentrale groter en moderner gemaakt. Zo kunnen we de scheepvaart 24 uur per dag efficiënter bedienen, duidelijker informeren en sneller begeleiden. Sinds 2015 bedienen we al de meeste bruggen en sluizen vanuit Tilburg. De rest volgt de komende jaren.

Beheer en onderhoud Scheepvaartbediencentrales

Rijkswaterstaat zorgt ook voor het beheer en onderhoud van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en het beheer en onderhoud in de bediencentrales van Maasbracht en Tilburg en alle objecten die daarbij horen. In totaal gaat het om meer dan 60 bruggen en sluizen en diverse gemalen, stuwen en spuiwerken. Hiermee zorgen we voor een robuust en betrouwbaar netwerk dat goedkoper en efficiënter wordt onderhouden. Bovendien draagt uniformering van processen en bediening bij aan een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer in Noord-Brabant en Limburg.

Resultaten

  • Toename van efficiëntie en veiligheid op de vaarweg.
  • Betere afstemming tussen bruggen en sluizen door corridorbediening (‘blauwe golf’).
  • Betere doorstroming op klasse IV-vaarwegen en hoofdvaarwegen.
  • Uniforme bediening van alle objecten.

Onderliggende pagina's