02 Planning

Bekijk op deze pagina de planning voor de planuitwerking en realisatie van overnachtingsplaatsen langs de Merwedes.

Gereed: 2021
2017 Voorbereiding contract
Zomer 2018 Start aanbesteding
April 2019 Aannemer bekend
Maart 2020 Start werkzaamheden
11 februari 2021 Oplevering en ingebruikname

Deze planning is onder voorbehoud.