Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Waarom

  • Steeds meer en steeds grotere schepen bevaren de Merwedes.
  • Omdat deze vlot en veilig moeten kunnen varen, streeft de overheid ernaar de ankerplaatsen in de rivier op te heffen.
  • Hierdoor ontstaat een tekort aan overnachtingsplaatsen op het traject dat aan de westzijde wordt begrensd door Hardinxveld-Giessendam/Werkendam en aan de oostzijde door Woudrichem.

Alle doelen en resultaten

Hoe

4
overnachtingsplaatsen in vluchthaven Gorinchem
resterende 14 overnachtingsplaatsen handhaven in ankervakken

Heb ik last van de werkzaamheden?

Vanaf het voorjaar 2019 zijn er werkschepen te verwachten in de haven van Gorinchem voor onderzoek. Later in 2019 en in 2020 zal een aantal schepen/pontons permanent in de haven plaatsnemen. Activiteit in de haven (plezierjacht, zeilen, binnenvaart, sluis) wordt zo veel mogelijk afgestemd met de havenmeester om hinder zo veel mogelijk te voorkomen.

Wanneer

Gereed: 2021
1 mei 2021 Openstelling van de gehele haven

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Vraag en antwoord

Wat is een overnachtingsplaats?

In een overnachtingsplaats leggen schippers hun binnenvaartschip aan om te rusten. Volgens de Richtlijn Vaarwegen mogen deze plaatsen niet verder dan zo’n 2 uur varen van elkaar vandaan liggen (circa 30 km). Zo kunnen schippers zich houden aan de voorgeschreven vaar- en rusttijden uit de Binnenvaartwet. Afhankelijk van de plaats mogen schepen maximaal 24 uur of 3 keer 24 uur aanliggen.

Wie gebruiken de overnachtingsplaatsen in de Merwedes?

Voornamelijk binnenvaartschippers die varen tussen het Rotterdamse havengebied, Duitsland en de haven van Antwerpen rusten in de overnachtingsplaatsen. De Binnenvaartwet schrijft verplichte rustperiodes voor van 6 of 8 uur aaneengesloten.

Toon alle vragen

Blijf op de hoogte via de BouwApp

Om de omgeving zo goed en tijdig mogelijk te informeren over het project, maakt de aannemer gebruik van de BouwApp. Zoek in de app naar “Overnachtingsplaatsen Merwedes” en blijf op de hoogte.

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook