Planning

We herstellen de kades van het Merwedekanaal. De palen in de kades zijn op bepaalde plekken aangetast, waardoor verzakking en gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Hieronder vindt u de volledige planning van dit project.

Gereed: maart 2021 (naar verwachting)
September 2019 - maart 2021

Werkzaamheden Utrecht

20 juli tot en met 16 augustus 2020

Geen werkzaamheden in verband met de bouwvakantie

Oktober 2020 - maart 2021

Werkzaamheden Nieuwegein

Deze planning is onder voorbehoud.

Zie ook