Merwedekanaal: herstel kades

Merwedekanaal: herstel kades

Waarom

  • De kades van het Merwedekanaal zijn eind 19e eeuw gebouwd op een fundering van houten palen.
  • Doordat de palen op bepaalde plekken zijn aangetast, zijn verzakkingen en gevaarlijke situaties ontstaan.
  • Daarom vervangen we de kademuren langs de Muntkade, Kanaalweg, de Leidseweg in Utrecht en langs de Herenstraat in Nieuwegein.

Hoe

sober uitvoeren van herstel met behoud van historische karakter
slopen oude kade met behulp van een bouwkuip en aanbrengen nieuwe verankerde kade met afgewerkte damwand en maaiveld

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden, weggebruikers, scheepvaart of geluidsgevoelige objecten tijdelijk hinder ondervinden van de bouw en/of sloopactiviteiten. De aannemer dient zich te houden aan de gemeentelijke regels met betrekking tot geluids- en trillingshinder. 

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: maart 2021 (naar verwachting)
Oktober 2020 - maart 2021

Werkzaamheden Nieuwegein

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Meer informatie werkzaamheden Merwedekanaal

Aannemer Hakkers BV voert de werkzaamheden voor het project uit. Bekijk voor meer informatie de website van Hakkers BV. Voor vragen, complimenten en/of klachten kunt u de aannemer bellen op telefoonnummer 0183-501-122. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale bouwnieuwsbrief van Hakkers. U kunt zich hiervoor aanmelden middels een aanmeldingsformulier

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's