Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

We vervangen de kademuren langs de Muntkade, Kanaalweg, de Leidseweg in Utrecht en langs de Herenstraat in Nieuwegein. Op deze pagina leest u meer over hinder voor omwonenden, scheepvaart en weggebruikers.

Hinder voor omwonenden

Om hinder voor omwonenden te beperken, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Dit met uitzondering van het klein grondwerk. Daarnaast wordt er gewerkt met apparatuur dat de geluidshinder in de omgeving beperkt.

Ook wordt er bij woningen binnen de invloedsstraal een bouwkundige opname gedaan en hier worden trillingsmeters geplaatst om de trillingen te monitoren. Bij overschrijding van de toegestane grenswaarde worden de werkzaamheden gestaakt en wordt nader onderzoek uitgevoerd. Tot slot zorgen we ervoor dat de werkzaamheden uitsluitend op werkdagen plaatsvinden van 08.00 tot 19.00 uur.

Hinder voor de scheepvaart

Via BAS-meldingen ontvangt de beroepsscheepvaart een bericht. Minimaal 1 vaarrichting blijft open voor de scheepvaart. Wel gelden er tijdens de werkzaamheden vaarbeperkingen zoals een snelheidsbeperking.

Hinder voor weggebruikers

Uitgangspunt is om hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting zal in Nieuwegein de weg tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk worden versmald.

Zie ook