Planning en aanpak

De werkzaamheden aan de bruggen van de Marksluis en Sluis I over het Markkanaal bij Oosterhout zijn in december 2018 klaar. Hier vindt u de volledige planning en aanpak van de werkzaamheden.

Gereed: 19 december 2018
26 september 2018 Informatieavond werkzaamheden Marksluis en Sluis I Oosterhout
27 oktober 2018 Start werkzaamheden brug Marksluis
21 november 2018 Werkzaamheden brug Marksluis gereed
24 november 2018 Start werkzaamheden brug Sluis I

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak onderhoud bruggen Marksluis en Sluis I Oosterhout

De 15 m lange en 50 ton zware bruggen van de Marksluis en Sluis I over het Markkanaal in Oosterhout worden tijdens de werkzaamheden met een telescoopkraan vanaf de wal volledig gedemonteerd en aan de wal gerepareerd. We vernieuwen de hoofddraaipunten van de brug, die 700 kg per stuk wegen. Ook worden de draagconstructievallen gerepareerd. Nadat de bruggen zijn verwijderd, plaatsen we voor fietsers en voetgangers een tijdelijke brug.

Onder voorbehoud

De werkzaamheden kunnen weersgevoelig zijn. Om deze reden is er rekening gehouden met een ruime planning van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden eerder gereed zijn zullen de afsluitingen en bijhorende omleidingen eerder opgeheven worden.