Hinder en maatregelen

Bij de werkzaamheden aan de bruggen van de Marksluis en Oostsluis I bij Oosterhout is er hinder voor het (scheepvaart)verkeer. We doen er alles aan de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Hinder (scheepvaart)verkeer Marksluis en Sluis I

Tijdens de (de)montagewerkzaamheden van de bruggen is de vaarweg volledig gestremd voor het scheepvaartverkeer. Er zijn geen alternatieve vaarroutes. Tussen deze werkzaamheden door kan de scheepvaart wel gebruikmaken van het Markkanaal. Ook is de weg tijdens het weghalen van de bruggen volledig afgesloten voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Er zijn omleidingsroutes voor het wegverkeer en fietsers en voetgangers.

Nadat de bruggen verwijderd zijn, wordt er voor fietsers en voetgangers een tijdelijke brug geplaatst. Het scheepvaartverkeer kan hier onderdoor varen. Gemotoriseerd verkeer blijft omrijden.

Brugbediening tijdens spits

Rijkswaterstaat zet de bediening van de bruggen niet stil tijdens spits. Het algemeen uitgangspunt bij Rijkswaterstaat is dat vervoer over water en wegen even belangrijk zijn. Als we de scheepvaart tijdens de spits stremmen is de ervaring dat er na de spits langdurige brugopeningen nodig zijn om de scheepvaart door te laten gaan. Ook dan is het nog druk op de weg wat leidt tot nieuwe overlast voor het wegverkeer. Daarnaast heeft ook scheepvaart te maken met tijdgebonden afspraken in havens en bijvoorbeeld met verladers.

Hinder (vaarweg)gebruiker Marksluis

Tijdens de werkzaamheden aan de Marksluis is de vaarweg volledig afgesloten voor het scheepvaartverkeer van:

  • Zaterdag 27 oktober 16.00 uur tot zondag 28 oktober 16.00 uur
  • Zaterdag 17 november 14.00 uur tot maandag 19 november 06.00 uur

Het wegverkeer kan geen gebruik maken van de weg bij de brug Marksluis van:

  • Zaterdag 27 oktober 06.00 uur tot woensdag 21 november 06.00 uur

Voetgangers en fietsers ondervinden hinder bij de Marksluis van:

  • Zaterdag 27 oktober 06.00 uur tot maandag 29 oktober 06.00 uur
  • Zaterdag 17 november 06.00 uur tot woensdag 21 november 06.00 uur

Er is rekening gehouden met een uitloop, indien de werkzaamheden eerder gereed zijn zal de stremming eerder opgeheven worden.

Hinder (scheepvaart)verkeer Sluis I

De vaarweg bij Sluis I is afgesloten van:

  • Zaterdag 24 november 16.00 uur tot zondag 25 november 16.00 uur
  • Zaterdag 15 december 14.00 uur tot maandag 17 december 06.00 uur

Het wegverkeer is bij Sluis I gestremd van:

  • Zaterdag 24 november 06.00 uur tot woensdag 19 december 06.00 uur

Voor voetgangers en fietsers is de weg bij Sluis I volledig afgesloten van:

  • Zaterdag 24 november 06.00 uur tot maandag 26 november 06.00 uur
  • Zaterdag 15 december 06.00 uur tot woensdag 19 december 06.00 uur

Ook bij deze werkzaamheden is rekening gehouden met een uitloop. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn zal de stremming eerder opgeheven worden.