Maas: verruiming vaarweg traject Venlo

Maas: verruiming vaarweg traject Venlo

Waarom

  • De Maasroute is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart in Europa. We maken de hele Maasroute geschikt voor grotere binnenvaartschepen (Klasse Vb). Dat zijn schepen van 190m lang, 11,4m breed en 3,5m diep.
  • Een modernere Maasroute is gunstig voor het milieu. Met meer transport per schip, groeit het meer vervuilende wegtransport minder hard.
  • Traject Venlo, tussen stuw Belfeld en Ubroek, is een van de laatste delen van de Maasroute dat nog niet geschikt is voor schepen van een klasse Vb.

Hoe

4,90 m
is de nieuwe diepte van de vaargeul
we verbreden de vaargeul waar nodig binnen de bestaande oeverlijnen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de omgeving en scheepvaart beperken we zo veel mogelijk. De werkzaamheden vinden plaats op het traject dat in Venlo deels door het centrum van de stad gaat en de A73/A74, de stadsbrug en spoorbrug kruist. Uit vooronderzoeken blijkt dat er in de bodem van de vaarweg 'niet gesprongen explosieven' uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Rijkswaterstaat en de aannemer houden hier zorgvuldig rekening mee in de uitvoering en werken nauw samen met de gemeenten Venlo en Peel en Maas en met ProRail. We voeren de werkzaamheden vanaf het water uit. Voor de werkzaamheden is daarom geen geplande stremming van het wegverkeer op de bruggen noodzakelijk. Afhankelijk van de mogelijke vindplaats(en) van niet gesprongen explosieven kan alsnog een tijdelijke stremming van het verkeer nodig zijn.

Meer informatie

Rijkswaterstaat, aannemer en gemeente hebben voorafgaand aan de start van het project informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin meer uitleg is gegeven over de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden worden omwonenden op de hoogte gehouden via bewonersbrieven en een tweewekelijkse nieuwsbrief van aannemer De Vries & van de Wiel. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail met uw verzoek.

Wanneer

Gereed: 2018
Augustus 2018 Werkzaamheden gereed

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

De verruiming van de vaarroute maakt deel uit van het project Maasroute, onderdeel van Programma Maaswerken. Met het project Maasroute willen we de vaarroute van de Maas vanaf Weurt tot aan Maastricht geschikt maken voor scheepvaart CEMT-klasse Vb; de zogenoemde tweebaksduwvaart. Dat zijn schepen van 190 m lang, 11.40 m breed en een maximale diepgang van 3.50 m. In 2015 heeft Rijkswaterstaat al de krappe binnenbocht in de Maas bij Steyl verruimd.

De Maas ter hoogte van Venlo, tussen stuw Belfeld en Ubroek, is het laatste gedeelte van de Maasroute dat nog niet geschikt is voor schepen van een klasse Vb. Deze schepen kunnen vanwege hun afmetingen op dit moment alleen maar in het midden van de vaarweg varen en elkaar daardoor op dit gedeelte niet passeren. Met deze werkzaamheden gaat Rijkswaterstaat de vaargeul van de Maas zodanig verdiepen en verbreden dat twee schepen van klasse Vb elkaar vlot en veilig kunnen passeren. De oevers worden hierbij niet vergraven.

Het project verruiming vaarweg traject Venlo omvat het gedeelte van de Maas vanaf rivierkilometer 101 (Stuwcomplex Belfeld) tot aan rivierkilometer 109 (Venlo). Daar sluit het project aan op de Zomerbedverdieping Sambeek. De verruiming van de vaarweg loopt deels door het centrum van Venlo en kruist de A73/A74, stadsbrug en spoorbrug.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's