01 Planning en aanpak

Planning en aanpak

We verruimen en verdiepen het Julianakanaal. De werkzaamheden zijn in volle gang. In 2023 moet het werk klaar zijn.

Gereed: 2023
2020
  • Werkzaamheden Verruiming Julianakanaal bij Haven Stein
  • Start werkzaamheden Verruiming Julianakanaal Berg-Obbicht
2022

Start werkzaamheden Verruiming Julianakanaal bij Berghaven

2023 Gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Projecten in uitvoering

De werkzaamheden om de Maasroute en het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen zijn opgedeeld in een aantal fasen en deelprojecten. Een deel van deze projecten is inmiddels al uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de sluizen in Born en Maasbracht al verlengd en is in Limmel een nieuwe keersluis gebouwd. Ook zijn delen van het Julianakanaal al verbreed en verdiept. In 2020 werkt Rijkswaterstaat nog aan een aantal deelprojecten.

Verruiming Julianakanaal bij Haven Stein

Bij Haven Stein is de bestaande oever aan de oostzijde van het kanaal vervangen door een verticale wand. De oorspronkelijke kanaalbodem moet nog worden ontgraven en er wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht. Ook wordt de bestaande Mauritsduiker deels verwijderd. Het werk is gereed in juni 2020.

Projecten in voorbereiding

Verruiming Julianakanaal Berg-Obbicht

Ten zuiden van de brug van Obbicht wordt het kanaal verruimd door een dijkverplaatsing aan de oostzijde, waarbij de dijk van enkele meters tot wel 15 m verlegd wordt. Daarnaast wordt de kanaalbodem met 1 m verdiept. Dit werk wordt momenteel aanbesteed. Naar verwachting wordt eind maart 2020 het werk gegund en zullen de werkzaamheden na de zomer van 2020 starten.

Bodemverdieping bij de Berghaven

Bij de Berghaven bij Born moet de bodem van het Julianakanaal nog op de gewenste diepte worden gebracht. Hiervoor worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd en, waar nodig, een nieuwe waterremmende laag aangebracht.

Onderliggende pagina's