Planning en aanpak

Planning en aanpak

De werkzaamheden voor het verruimen en verdiepen van het Julianakanaal zijn in volle gang en naar verwachting eind 2023 gereed.

Wanneer

Klaar: eind 2023
Mei 2022

Voorbereidende werkzaamheden ten bate van bouwkuip

17 mei 2022

Informatieavond omwonenden

Juni 2022

Start plaatsing damwanden

Augustus- september 2022

Monitoring of de maatregelen voor veilige scheepvaart langs de bouwkuip blijken te functioneren

September 2022

Evaluatie monitoringsfase en bepalen planning vervolg

Na positieve evaluatie pilot

Leegpompen bouwkuip en start werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Projecten in uitvoering en voorbereiding

De werkzaamheden om de Maasroute en het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen, zijn opgedeeld in een aantal fasen en deelprojecten. Een deel van deze projecten is inmiddels al uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de sluizen in Born en Maasbracht al verlengd en is in Limmel een nieuwe keersluis gebouwd. Ook zijn delen van het Julianakanaal al verbreed en verdiept. Rijkswaterstaat werkt momenteel nog aan een aantal deelprojecten.

Berg Obbicht

Het verdiepen en verbreden van het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht zal worden uitgevoerd door Van den Herik Sliedrecht. Het werk behelst het verruimen van het Julianakanaal over een lengte van ongeveer 3 km, tussen Berg en Obbicht. Het kanaal krijgt op dit traject een nieuwe waterremmende bodemlaag en beschermingslaag.

De oostelijke oever en de ernaast gelegen dijk worden gedeeltelijk verplaatst. Bijkomende werkzaamheden zijn het plaatsen van bomen en het verharden van een weg. Van den Herik Sliedrecht voert de werkzaamheden in tijdelijke damwandkuipen uit. Zo kan droog gewerkt worden. Het Julianakanaal blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor de scheepvaart.

Berghaven

Bij de Berghaven ter hoogte van Born moet de bodem van het Julianakanaal verdiept worden. Hiervoor gaan baggerwerkzaamheden uitgevoerd worden en, waar nodig, wordt een nieuwe waterremmende laag aangebracht.