Maas: verruiming Julianakanaal

Maas: verruiming Julianakanaal

Waarom

  • We maken het Julianakanaal beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen.
  • Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de belangrijke vaarroute tussen Limmel en Maasbracht.

Hoe

verruimen en verdiepen van het Julianakanaal

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2023
2023 Gereed

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Disclaimer: in deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Onderliggende pagina's