Maas: reparatie stuw Linne

Maas: reparatie stuw Linne

Waarom

  • De stuw bij Linne is beschadigd.
  • Hierdoor kan hij niet worden ingezet om het waterpeil te regelen.
  • Om de stuw te maken, wordt een tijdelijke dam gebouwd.
  • Hier zijn we 24 februari mee gestart.

Hoe

onderzoek naar aanpak reparatie

Wat is de situatie?

Op 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken door storm losgeslagen en tegen de stuw bij Linne gedreven. Door deze aanvaring zijn in ieder geval 4 jukken (onderdelen van de stuw) beschadigd geraakt. Hoewel de stuw beschadigd is, is deze nog steeds stabiel. We behouden de stabiliteit door de druk van het water aan beide kanten van de stuw zo gelijk mogelijk te houden. Dit houden we goed in de gaten.

Rijkswaterstaat kan de waterstanden (stuwpeilen) aanpassen door gebruik te maken van stuw Roermond. Hiermee beïnvloeden we de druk aan beide kanten van stuw Linne. Er is nu genoeg afvoer (in m3/s) in de Maas om de druk stabiel te houden.

Animatie werkzaamheden Stuw Linne

VOICE-OVER: In de vroege ochtend van 10 februari 2020 raast storm Ciara over het land. (Een animatie.) Bij haven Maasbracht raken 2 duwbakken los raken op drift en drijven tegen stuw Linne aan. De duwbakken beschadigen minimaal 4 jukken en een aantal brugdelen. Of er meer schade is, is nog niet bekend. Met dit gedeelte van de stuw kan Rijkswaterstaat het waterpeil nu niet meer regelen. Gelukkig is er voldoende water in de Maas. Zo zakt het peil niet en kan de scheepvaart gewoon doorgaan. (Schepen varen door het water.) Om de totale schade te kunnen vaststellen en de stuw te kunnen herstellen bouwen we eerst een tijdelijke dam. Dat doen we met breuksteen. Ook storten we beton en stenen achter het andere gedeelte van de stuw zodat de bodem daar de kracht van het extra water kan opvangen. Nu kunnen we de stuw inspecteren en repareren. (Boten met kranen varen weg bij de stuw.) Na reparatie breken we de tijdelijke dam weer af en kan de stuw weer zijn werk doen. Namelijk het regelen van het waterpeil in de Maas tussen Maaseik en Linne. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? rijkswaterstaat.nl/herstelstuwlinne. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) RUSTIGE MUZIEK

Heb ik last van de werkzaamheden?

In verband met het herstel, bouwt Rijkswaterstaat een tijdelijke breukstenendam. Deze komt een stukje stroomopwaarts van de stuw te liggen.

Is er hinder voor de scheepvaart?

De scheepvaart kan doorgaan. Tijdens de werkzaamheden aan de stuw kunnen de sluizen Linne, Heel en Maasbracht wanneer nodig ook ingezet worden als tijdelijke extra capaciteit om het waterpeil te regelen. Wanneer dat tot stremmingen leidt, informeert Rijkswaterstaat direct aan de scheepvaart.

Is er hinder voor het gebruik van de fietsbrug?

De fietsbrug die over de stuw ligt, was tijdelijk gestremd vanwege de bouw van de dam. Sinds woensdag 25 maart 2020 is de fietsbrug weer geopend. Het is nu nog niet duidelijk hoe en wanneer de stuw wordt hersteld. Het is wel aannemelijk dat de herstelwerkzaamheden van de stuw gepaard gaan met een nieuwe stremming van de fietsbrug. De gemeente Maasgouw en Rijkswaterstaat bekijken samen hoe ze de hinder voor fietsers en voetgangers zoveel als mogelijk kunnen beperken.

Planning

Gereed: nog niet bekend
Nog niet bekend

Schade aan de stuw herstellen

Waarom liggen er stuwen in de rivier?

De Maas is een zogenaamde gestuwde rivier. Dit betekent dat er stuwen in de rivier liggen om het waterpeil mee te kunnen regelen.

Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen 2 wateren. Door de stuw meer of minder open te zetten, kan Rijkswaterstaat het waterpeil beïnvloeden. De scheepvaart maakt gebruik van sluizen. Dit zijn ook keringen in het water, maar dan met deuren, zodat de scheepvaart gebruik kan maken van de rivier.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's