Maas: reparatie stuw Linne

Maas: reparatie stuw Linne

Waarom

 • De stuw bij Linne was beschadigd.
 • Hierdoor kon hij niet worden ingezet om het waterpeil te regelen.
 • Alle 14 jukken zijn vernieuwd.
 • De stuw is weer operationeel.

Hoe

vervangen van alle 14 jukken

Wat is de situatie?

De schade aan stuw Linne is hersteld. De stuw is veilig en operationeel. De waterafvoer in de Maas kan weer gereguleerd worden met een volledig functionerende stuw Linne.

Op 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken tijdens storm Ciara losgeslagen en tegen de stuw bij Linne gedreven. Door deze aanvaring raakte de stuw beschadigd.

Timelapse: herstelwerkzaamheden Stuw Linne

In deze video zie je een timelapse van de herstelwerkzaamheden die we hebben verricht aan Stuw Linne in de periode maart tot en met mei 2020.

(Een timelapse van de werken aan de stuwdam in Linne. In het ondiepe water rijdt een graafmachine naar het midden van de rivier om daar in een strook stenen op te hogen.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Vlak naast de stuwdam wordt een raster geplaatst in het water. Vervolgens bedekt de graafmachine het raster stukje bij beetje met stenen tot er over de hele breedte een dam van stenen ontstaat.) (Tussen de stenen dam en de stuwdam wordt het water weggepompt. Werkmannen flitsen heen en weer en grote machines verschijnen langs de oever.) (De stuwdam wordt ontmanteld. De plek waar die stond, is nu leeg.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/herstelstuwlinne. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Animatie werkzaamheden Stuw Linne

VOICE-OVER: In de vroege ochtend van 10 februari 2020 raast storm Ciara over het land. (Een animatie.) Bij haven Maasbracht raken 2 duwbakken los raken op drift en drijven tegen stuw Linne aan. De duwbakken beschadigen minimaal 4 jukken en een aantal brugdelen. Of er meer schade is, is nog niet bekend. Met dit gedeelte van de stuw kan Rijkswaterstaat het waterpeil nu niet meer regelen. Gelukkig is er voldoende water in de Maas. Zo zakt het peil niet en kan de scheepvaart gewoon doorgaan. (Schepen varen door het water.) Om de totale schade te kunnen vaststellen en de stuw te kunnen herstellen bouwen we eerst een tijdelijke dam. Dat doen we met breuksteen. Ook storten we beton en stenen achter het andere gedeelte van de stuw zodat de bodem daar de kracht van het extra water kan opvangen. Nu kunnen we de stuw inspecteren en repareren. (Boten met kranen varen weg bij de stuw.) Na reparatie breken we de tijdelijke dam weer af en kan de stuw weer zijn werk doen. Namelijk het regelen van het waterpeil in de Maas tussen Maaseik en Linne. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? rijkswaterstaat.nl/herstelstuwlinne. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) RUSTIGE MUZIEK

Waarom liggen er stuwen in de rivier?

De Maas is een gestuwde rivier. Dit betekent dat er stuwen in de rivier liggen om het waterpeil en de waterafvoer van de Maas te kunnen regelen.

Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen 2 wateren. Door de stuw meer of minder open te zetten, kan Rijkswaterstaat het waterpeil beïnvloeden. De scheepvaart maakt gebruik van sluizen. Dit zijn ook keringen in het water, maar dan met deuren, zodat de scheepvaart gebruik kan maken van de rivier.

Nieuws

 • Herstelde stuw Linne weer operationeel

  Nieuwsbericht 6 november 2020
  Stuw Linne is hersteld. Een kleine 9 maanden nadat de stuw tijdens een aanvaring door 2 duwbakken beschadigd raakte (februari 2020), is de megaklus geklaard.
 • Stuw Linne krijgt weer vorm

  Nieuwsbericht 9 september 2020
  Het einde van de enorme herstelklus komt in zicht: stuw Linne krijgt weer vorm. Alle 14 nieuwe jukken en brugdelen zijn geplaatst. Naar verwachting worden half...
 • Herstelplan stuw Linne bekend

  Nieuwsbericht 5 juni 2020
  Het herstelplan om de beschadigde stuw Linne te repareren is bekend. Rijkswaterstaat gaat onder meer alle 14 jukken van de stuw vervangen. De werkzaamheden...

Meer nieuws