03 Planning

We zorgen op verschillende plekken voor natuurlijkere oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de Maas, zodat de leefomgeving van waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes verbetert. Deze werkzaamheden lopen nog door tot en met 2027. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: eind 2027
December 2012 Eerste 36,5 km natuurvriendelijke Maasoevers opgeleverd: 30 locaties tussen Boxmeer en Ammerzoden.
December 2015

27 oevertrajecten met totale lengte van ruim 40 km gereed, plus nevengeul Kleine Weerd Maastricht.

2016-2017 De uiterwaardprojecten Hemelrijkse Waard, Blauwe Sluis, Empelse Waard, Henriëttewaard-Crèvecoeur en geul Maasbommel gerealiseerd, evenals nog twee oevertrajecten.
Maart - december 2019 Uitvoering circa 10 km aan natuurvriendelijke Maasoevers, verspreid over 15 kleinere trajecten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Tevens herinrichten 7 beekmondingen en aanbrengen rivierhout op enkele plekken. Aannemer: Martens en Van Oord.
2016 - 2021 Voorbereiding en uitvoering volgende reeks te herstellen beekmondingen via het samenwerkingsconvenant met waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas.
2019 - 2027 Planstudie en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardvergravingen en beekmondingen langs de Maas. Het zoekgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 bij Keizersveer. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt welke maatregelen haalbaar zijn en bundelt deze in verschillende werkpakketten. Rijkswaterstaat zet deze pakketten vervolgens op de markt om te worden uitgevoerd.

Deze planning is onder voorbehoud.