03 Planning

We zorgen op verschillende plekken voor natuurlijkere oevers en uiterwaarden langs de Maas, zodat de leefomgeving van planten, vissen en kleine waterbeestjes verbetert. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: eind 2019
December 2012 Eerste 36,5 km natuurvriendelijke Maasoevers opgeleverd: 30 locaties tussen Boxmeer en Ammerzoden.
December 2015

27 oevertrajecten met totale lengte van ruim 40 km gereed, plus nevengeul Kleine Weerd Maastricht.

2016-2017 De uiterwaardprojecten Hemelrijkse Waard, Blauwe Sluis, Empelse Waard, Henriëttewaard-Crèvecoeur en geul Maasbommel gerealiseerd, evenals nog twee oevertrajecten.
2018 - 2019 Uitvoering circa 10 km aan natuurvriendelijke Maasoevers, verspreid over 14 kleinere trajecten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Inclusief het weghalen van de oeververdediging bij de monding van de Tasbeek. Aannemer: Martens en van Oord.

Deze planning is onder voorbehoud.