03 Planning

Onderliggende pagina's

Planning

We zorgen op verschillende plekken voor natuurlijkere oevers en uiterwaarden langs de Maas, zodat de leefomgeving van planten, vissen en kleine waterbeestjes verbetert. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: eind 2019
December 2012 Eerste 36,5 km opgeleverd: 30 oeverlocaties tussen Boxmeer en Ammerzoden.
December 2015

27 oevertrajecten met totale lengte van ruim 40 km, plus nevengeul Kleine Weerd Maastricht en hoogwatergeul Well-Aijen zuid.

Eind 2016

Enkele oevertrajecten en de uiterwaardprojecten Hemelrijkse Waard, Blauwe Sluis, Empelse Waard en Henriëttewaard-Crèvecoeur.

Voorjaar 2017 Geul Maasbommel plus de oevertrajecten Hooge Voort en Maasbommel
Najaar 2017 Aanbesteding volgend pakket aan natuurvriendelijke Maasoevers, in totaal 12 km
2018 - 2019 Uitvoering 12 km natuurvriendelijke Maasoevers, verspreid over 15 kleinere trajecten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.

Deze planning is onder voorbehoud.