Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

Waarom

  • Om de rivier weer aantrekkelijk te maken voor planten en dieren, maken we op veel plekken langs de Maas de oevers en uiterwaarden natuurlijker.
  • Ook beekmondingen herstellen we zoveel mogelijk en maken we weer optrekbaar voor vis.
  • Zo ontstaat weer een geleidelijke overgang van water naar land met ondiepe delen: een beter leefgebied voor planten, vissen en ander waterleven.
  • De inwerking van stroming en scheepsgolven zorgt voor een bredere oeverzone. Doordat de rivier bij hoogwater meer ruimte heeft om water af te voeren, dragen de nieuwe oevers tevens bij aan de bescherming tegen overstromingen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verwijderen stenen oeververdediging, herstellen Maasarmen, aanleggen nieuwe geulen, herstellen beekmondingen, uiterwaardverlaging, aanbrengen rivierhout

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Maasoevers, beekmondingen en uiterwaarden veroorzaken meestal weinig tot beperkte hinder voor omwonenden, scheepvaart en sportvisserij. We nemen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: eind 2027
2016 - 2027 Voorbereiding en uitvoering volgende reeks te herstellen beekmondingen via het samenwerkingsconvenant met waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas.
2019 - 2027 Planstudie en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardvergravingen en beekmondingen langs de Maas. Het zoekgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 over de Bergsche Maas bij Keizersveer. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt in opdracht van Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn en bundelt deze in verschillende werkpakketten. Rijkswaterstaat zet deze pakketten vervolgens op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer.

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Documenten

Bezoek de Publicatiedatabank om de volgende documenten te downloaden:

  • Brochure: Werken aan ecologisch herstel van de Maas
  • Flyer: Natuurvriendelijke Maasoevers-Tips voor de recreatievaart
  • Klikbare kaart (met detailkaarten): werklocaties herinrichting oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de Maas
  • Printbare overzichtskaart (A3 formaat): overzicht werklocaties natuurvriendelijke oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de Maas

Natuurvriendelijke oevers van de Maas

Door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers van de Maas veranderen strakke stenige oevers in glooiende waterkanten. Zo neemt de biodiversiteit boven en onder water toe.

Schoon en gezond water is belangrijk. Voor mensen, planten en dieren. In de Europese kaderrichtlijn Water zijn afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat het water van alle Europese landen van voldoende kwaliteit is en blijft. Rijkswaterstaat voert deze afspraken uit in Nederland. In deze serie laten we voorbeelden zien van maatregelen die we samen met partners nemen om de kwaliteit van ons water te verbeteren. Het is een vertrouwd beeld: grote machines die graven of stenen weghalen langs oevers van de Maas. De rivier en natuur krijgen de ruimte. De situatie wordt veiliger. Want als het nodig is, kan de rivier grotere hoeveelheden water afvoeren. En door de aanleg van geulen en natuurvriendelijke oevers ontstaat er weer een geleidelijke overgang van water naar land. Met ondiep, rustig stromend water. De omgeving wordt aantrekkelijker voor planten, vissen en ander waterleven. In de Hemelrijkse Waard werkt Rijkswaterstaat aan een nieuwe waterrijke wildernis. Een gebied van 225 hectare gaat op de schop. Dat staat gelijk aan 300 voetbalvelden. Met dit soort maatregelen wordt gewerkt aan een beter leefgebied voor plant en dier langs de Maas. ÒWat ik erg leuk vind, is dat ik zie dat we er eindelijk aan toe komen dat die graafmachines die uiterwaard weer op orde brengen. In het ondiepe water krijg je een goede voedingsbodem voor de inheemse planten, de inheemse dieren en vissen die hier thuishoren in dit systeem.Ó Dit is Keent in Noord-Brabant. Dit dorpje langs de Maas kent een roerige geschiedenis. In 1995 worden alle 70 inwoners ge‘vacueerd vanwege het hoge water. Door het uitgraven van de oude Maasarm heeft de rivier meer ruimte gekregen. ÒDat is toch veel mooier dan een oude man die in beeld loopt?Ó Jan Nilessen is gids. Als vrijwilliger geeft hij rondleidingen langs zijn grote liefde, de Maas. ÒVoor ons is het zo fantastisch dat die biotopen die we kwijt waren terugkomen. We krijgen weer natuurlijke oevers met terrassen, we krijgen zandbanken. En onze eigen vissen waren verdwenen. Die konden niet meer in die goot leven. Want het was een goot geworden. Nu we de oevers natuurvriendelijk maken, zullen onze eigen vissen terugkomen.Ó De betrokkenheid van de mensen in de omgeving van Keent is groot. Zo bouwde Wim de Kleijn z'n oude schuur om tot een museum. Met toevallige voorbijgangers, recreanten en scholieren praat hij over de ontwikkeling die het gebied heeft ondergaan. ÒNu zie je in de omgeving heel veel kruiden. Prachtig. Ik vind het mooi. Ik heb hier meer lol in dan destijds met m'n boerderij.Ó Niet alleen in de omgeving van Keent en Oijen krijgt de rivier een nieuw jasje. Op tientallen plekken langs de Maas worden de oevers en uiterwaarden natuurvriendelijker gemaakt. ÒLa Meuse. De mensen praten altijd in vrouwelijke zin over de Maas. De Rijn, dat is een man. Der Rhein. Dat is woest en wild. Maar de Maas heeft iets lieflijks. Dat is een bourgondische rivier. Die past bij de mensen en bij het landschap.Ó Door het realiseren van natuurvriendelijke oevers en uiterwaarden werkt Rijkswaterstaat ook langs de Maas aan gezond en schoon water en droge voeten.

Vraag en antwoord

Waarom worden er verschillende soorten geulen aangelegd?

Het doel is een mix van watermilieus langs de Maas terug te brengen. Dat is gunstig voor de biodiversiteit die we nastreven. We leggen zowel eenzijdig aangetakte geulen als meestromende nevengeulen aan, die aan beide zijden permanent met de Maas zijn verbonden.

Zijn de nieuwe oevers toegankelijk voor wandelaars?

Staatsgronden zijn in principe vrij toegankelijk, tenzij lokaal anders is bepaald. Dat geldt dus ook voor heringerichte Maasoevers. Deze zijn doorgaans dan ook vrij toegankelijk voor rustige recreatie, zoals wandelen en hengelsport. 

Meer vragen en antwoord

Nieuws

Meer nieuws