Maas: natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden

Maas: natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden

Waarom

  • Om de rivier weer aantrekkelijk te maken voor planten en dieren, maken we op veel plekken langs de Maas de oevers en uiterwaarden natuurlijker.
  • Zo ontstaat weer een geleidelijke overgang van water naar land: een beter leefgebied voor planten, vissen en ander waterleven.
  • De inwerking van stroming en scheepsgolven zorgt voor een bredere oeverzone. Doordat de rivier bij hoogwater meer ruimte heeft om water af te voeren, dragen de nieuwe oevers tevens bij aan de bescherming tegen overstromingen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verwijderen stenen oeververdediging, herstellen Maasarmen, aanleggen nieuwe geulen, herstellen beekmondingen, aanbrengen rivierhout

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Maasoevers veroorzaken beperkte hinder voor omwonenden, scheepvaart en visserij. We nemen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: eind 2019
2018 - 2019 Uitvoering circa 10 km aan natuurvriendelijke Maasoevers, verspreid over 14 kleinere trajecten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Tevens herinrichten 7 beekmondingen en aanbrengen rivierhout op enkele plekken. Aannemer: Martens en Van Oord.

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Bezoek de Publicatiedatabank om de volgende documenten te downloaden:

  • Brochure: Werken aan ecologisch herstel van de Maas
  • Flyer: Recreatievaart en natuurvriendelijke ontsteende Maasoevers
  • Klikbare kaart: Werklocaties herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden september 2018
  • Kaart: Overzicht werklocaties herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden september 2018

Natuurvriendelijke oevers van de Maas

Door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers van de Maas veranderen strakke stenige oevers in glooiende waterkanten. Zo neemt de biodiversiteit boven en onder water toe.

Schoon en gezond water is belangrijk. Voor mensen, planten en dieren. In de Europese kaderrichtlijn Water zijn afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat het water van alle Europese landen van voldoende kwaliteit is en blijft. Rijkswaterstaat voert deze afspraken uit in Nederland. In deze serie laten we voorbeelden zien van maatregelen die we samen met partners nemen om de kwaliteit van ons water te verbeteren. Het is een vertrouwd beeld: grote machines die graven of stenen weghalen langs oevers van de Maas. De rivier en natuur krijgen de ruimte. De situatie wordt veiliger. Want als het nodig is, kan de rivier grotere hoeveelheden water afvoeren. En door de aanleg van geulen en natuurvriendelijke oevers ontstaat er weer een geleidelijke overgang van water naar land. Met ondiep, rustig stromend water. De omgeving wordt aantrekkelijker voor planten, vissen en ander waterleven. In de Hemelrijkse Waard werkt Rijkswaterstaat aan een nieuwe waterrijke wildernis. Een gebied van 225 hectare gaat op de schop. Dat staat gelijk aan 300 voetbalvelden. Met dit soort maatregelen wordt gewerkt aan een beter leefgebied voor plant en dier langs de Maas. ÒWat ik erg leuk vind, is dat ik zie dat we er eindelijk aan toe komen dat die graafmachines die uiterwaard weer op orde brengen. In het ondiepe water krijg je een goede voedingsbodem voor de inheemse planten, de inheemse dieren en vissen die hier thuishoren in dit systeem.Ó Dit is Keent in Noord-Brabant. Dit dorpje langs de Maas kent een roerige geschiedenis. In 1995 worden alle 70 inwoners ge‘vacueerd vanwege het hoge water. Door het uitgraven van de oude Maasarm heeft de rivier meer ruimte gekregen. ÒDat is toch veel mooier dan een oude man die in beeld loopt?Ó Jan Nilessen is gids. Als vrijwilliger geeft hij rondleidingen langs zijn grote liefde, de Maas. ÒVoor ons is het zo fantastisch dat die biotopen die we kwijt waren terugkomen. We krijgen weer natuurlijke oevers met terrassen, we krijgen zandbanken. En onze eigen vissen waren verdwenen. Die konden niet meer in die goot leven. Want het was een goot geworden. Nu we de oevers natuurvriendelijk maken, zullen onze eigen vissen terugkomen.Ó De betrokkenheid van de mensen in de omgeving van Keent is groot. Zo bouwde Wim de Kleijn z'n oude schuur om tot een museum. Met toevallige voorbijgangers, recreanten en scholieren praat hij over de ontwikkeling die het gebied heeft ondergaan. ÒNu zie je in de omgeving heel veel kruiden. Prachtig. Ik vind het mooi. Ik heb hier meer lol in dan destijds met m'n boerderij.Ó Niet alleen in de omgeving van Keent en Oijen krijgt de rivier een nieuw jasje. Op tientallen plekken langs de Maas worden de oevers en uiterwaarden natuurvriendelijker gemaakt. ÒLa Meuse. De mensen praten altijd in vrouwelijke zin over de Maas. De Rijn, dat is een man. Der Rhein. Dat is woest en wild. Maar de Maas heeft iets lieflijks. Dat is een bourgondische rivier. Die past bij de mensen en bij het landschap.Ó Door het realiseren van natuurvriendelijke oevers en uiterwaarden werkt Rijkswaterstaat ook langs de Maas aan gezond en schoon water en droge voeten.

Herinrichting Maasuiterwaard Blauwe Sluis

De herinrichting van Maasuiterwaard Blauwe Sluis is een samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat met onder andere Waterschap Aa en Maas, de gemeente 's Hertogenbosch en Natuurmonumenten. Een mooie visuele uitleg van het project is in deze video te bekijken.

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er met de bakenbomen?

Rijkswaterstaat is ervan op de hoogte dat veel inwoners van Brabant en Gelderland waarde hechten aan de bakenbomen langs de Maas. Daarom proberen we de bomen zoveel mogelijk te sparen. We stelden hiervoor, in samenspraak met de omgeving, de Richtlijn Bakenbomen op, zodat we zorgvuldig en consistent blijven handelen.

Zijn de nieuwe oevers toegankelijk voor wandelaars?

Ja, in principe zijn de oevers vrij toegankelijk. Wel zijn overal langs de Maas afrasteringen te vinden, die geplaatst zijn in verband met begrazing door runderen, schapen en/of paarden. We zorgen voor doorlooppoortjes of overstapjes als de afrastering grenst aan de openbare weg.

Meer vragen en antwoord

Nieuws

Meer nieuws

Ons water