Maas: hoogwatergeul bij Lomm

Maas: hoogwatergeulen bij Lomm en Well-Aijen

Waarom

  • Bij Lomm en Well-Aijen legt Rijkswaterstaat hoogwatergeulen aan. Dat is een inham van de Maas, die meestroomt bij hoogwater en zo helpt bij de afvoer van overtollig water.
  • De geulen verlagen de waterstand en beschermt de omgeving beter tegen overstromingen.
  • Rondom de hoogwatergeulen ontstaat bovendien nieuwe, natte natuur.

Hoe

verlagen van de waterstand met 7 cm door de aanleg van 3 hoogwatergeulen
184 ha
nieuwe natuur langs de Maas

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2024
2024 Project gereed

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's