02 Planning

Eind 2016 waren volgens planning 20 beekmondingen langs de Maas hersteld. Momenteel bereiden we een volgend werkpakket voor, zodat nog meer beekmondingen weer natuurvriendelijk kunnen worden gemaakt.

Daarbij werken we opnieuw nauw samen met de waterschappen. Ook nemen we beekmondingen mee in andere, bredere contracten voor ecologisch herstel van de Maas.

Wanneer

Gereed: eind 2027
2006 Ondertekening convenant Rijkswaterstaat en waterschappen voor samenwerking bij herstel beekmondingen Maas.
2008 - 2016 20 beken gereed, gerealiseerd vanuit het convenant: Vlootbeek, Rode Beek, Eckeltse Beek, Dieze, Neerbeek/Tungelroyse beek, Swalm fase 1, Broekhuizermolenbeek, Oude Kanjel, Ayense beek fase 1, Heukelomse beek, Schelkensbeek, Tielebeek fase 1, Rosmalense Aa, Oeffeltsche Raam, Virdsche Graaf, Sint Jansbeek, Vierlingsbeekse Molenbeek, Everlose beek en Springbeek.
Juli 2017 Ondertekening vervolgconvenant 2016 - 2021 Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas.
Maart 2019 - mei 2020

Herstel 7 beekmondingen als onderdeel van een breder pakket maatregelen bestaande uit 10 km aan natuurvriendelijke Maasoevers, plaatsen rivierhout en ecologische herstelmaatregelen bij de Tasbeek, Aalsbeek, Geldernsch Nierskanaal, Aijense beek fase 2, Rekgraaf, Sluisgraaf en Gasseltse loop.

2019 - 2027 Uitwerking en uitvoering resterende te herstellen beekmondingen. Deels via het convenant met de waterschappen en deels via andere realisatiecontracten.

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's