Maas: herstellen beekmondingen

Maas: herstellen beekmondingen

Waarom

  • Door sluizen, stuwen, watermolens en gemalen in zijbeken van de Maas kunnen vissen de beken niet goed bereiken.
  • Ook zijn planten en dieren verdwenen omdat de beken vaak te recht zijn en harde stenen oevers en bodems hebben.
  • Samen met de waterschappen richten we de beken en beekmondingen opnieuw in.
  • Zo verbetert de vismigratie en de leefomgeving voor plant en dier.

Alle doelen en resultaten

Hoe

20
beekmondingen hersteld
aanleg vispassages, verwijderen oeverstenen en herstel (slingerende) loop

Heb ik last van de werkzaamheden?

We verwachten nauwelijks hinder voor de omgeving, omdat zich in het werkgebied weinig huizen of bedrijven bevinden. Ook voor de scheepvaart voorzien we geen overlast, omdat de werkzaamheden niet in het vaarwater, maar in de oeverzone plaatsvinden. De ingrepen leiden naar verwachting niet tot noemenswaardige (extra) erosie of aanzanding in de vaarweg.

Wanneer

Gereed: eind 2021
2016-2021 Voorbereiding van en vervolgprogramma herstel beekmondingen Maas. Onder andere uitvoering 2e convenant tussen Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas dat bestaat uit een voorlopig werkpakket van 19 beekmondingen in Limburg en Noord-Brabant.

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Beekmondingen Maas
Overzichtskaart met beekmondingen bij de Maas die worden heringericht. pdf 882 kB / juni 2017

Onderliggende pagina's