03 Veelgestelde vragen

Algemeen

  1. De keerschutsluis bij Limmel maakt onderdeel uit van de Maasroute. We maken deze vaarroute tussen Weurt en Maastricht veiliger voor de grotere scheepvaart. Omdat grotere binnenvaartschepen (klasse Vb-schepen) niet door de circa 80 jaar oude sluis passen, vervangt Rijkswaterstaat de oude sluis door een nieuwe en bredere keersluis. Daarvoor maken we 1 brede doorvaart in plaats van de huidige 2 gescheiden vaarstroken.

  2. Keersluis Limmel heeft als primaire functie het keren van het water. Zodra de waterstand van de Maas stijgt, zakt de hefdeur van de sluis en houdt deze het water tegen. De keersluis beschermt zo het achterliggende land tegen overstromingen.

  3. Een schutsluis zorgt ervoor dat schepen van het ene waterpeil naar het andere kunnen. De sluis bij Limmel schut slechts een enkele keer per jaar en daarom krijgt de nieuwe keersluis geen schutfunctie. De sluis doet dan alleen nog dienst als keersluis. Als de hefdeur is gesloten bij hoogwater, meren schepen vanuit het noorden af in de Beatrixhaven. Schepen uit het zuiden meren af ten zuiden van Maastricht, in het Albertkanaal of bij sluis Ternaaien.

Aanleg

  1. De sluis bestaat uit 2 heftorens met daartussen een deur. De sluis komt los van de brug te liggen. Op de brug komt een vrijliggend fietspad te liggen vanaf de rotonde naar de westkant van het Julianakanaal.

  2. Aannemer BESIX bouwt de nieuwe keersluis Limmel. De bouw is aanbesteed via een Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)-contract. Dit houdt in dat BESIX niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw, maar ook verantwoordelijk is voor de financiering van het project en het onderhoud voor een periode van 30 jaar. Rebel is medefinancier. Met een DBFM-contract is de aannemer vrij om op zoek te gaan naar innovatieve manieren om het project uit te voeren. Deze werkwijze stimuleert slimmere en duurzame oplossingen en maakt het mogelijkheid het ontwerp en onderhoud te optimaliseren. Eerdere projecten met DBFM leidden tot winst in termen van tijd, geld en draagvlak in de omgeving.

  3. Naar verwachting wordt begin 2017 de oude sluis en de brug gesloopt. Het uitgangspunt is: eerst bouwen, dan pas slopen. Zo blijft het achterliggende gebied ook tijdens de sloop van de oude sluis beschermd tegen eventueel hoogwater.

Verkeer en inwoners

  1. De nieuwe sluis verbetert de verkeersveiligheid. Rijkswaterstaat vervangt de bestaande weg over de sluis door een nieuwe, hogere brug met een doorvaarthoogte van 9,1 m. Deze brug komt los van de sluis te liggen. Over de brug loopt straks een nieuwe en bredere weg met ruimere op- en afritten. Automobilisten hebben daardoor meer ruimte en een beter overzicht. Fietsers krijgen een van de weg gescheiden tweezijdig fietspad. Aan de oostzijde van de sluis komt een nieuw verbindingspad voor fietsers en voetgangers.

  2. BESIX vindt een goede relatie en communicatie met omwonenden en belanghebbenden cruciaal. Daarom organiseert de aannemer vier keer per jaar een bijeenkomst met vertegenwoordigers van bewoners, gemeente, waterschap, scheepvaart en kasteel Borgharen. Deze groep vormen de ogen en oren van de omgeving. Zij geven aan wat goed gaat en waar verbetermaatregelen nodig zijn. Zo kan BESIX bijsturen waar nodig is.

  3. Via de Facebookpagina nieuwe Keersluis Limmel (BESIX) kunnen belangstellenden het bouwproces volgen. Op locatie is een speciale uitkijkpunt ingericht. Vanaf deze plek hebben kijkers goed zicht op het bouwwerk. Bij speciale gelegenheden is er plek voor een tribune.