01 Planning en aanpak

De werkzaamheden voor de nieuwe keersluis zijn in 2017 gereed. Daarna begint het testen van de nieuwe sluis. Pas als de nieuwe sluis klaar is voor gebruik, worden de oude keerschutsluis en brug gesloopt. In 2018 is de nieuwe sluis klaar voor gebruik.

Wanneer

Gereed: mei 2018
2014 Selecteren van aannemer
Augustus 2015 Start bouw
September 2015 Start aanleg tijdelijke fietsbrug
April 2016 Verleggen Kanjel en creëren van landhoofden van brug
September 2016 Inhangen hefdeur keermiddel
Begin 2017 Keermiddel en brug gereed
Testen nieuwe sluis en start sloop van de oude sluis
Mei 2018 Oplevering nieuwe keersluis

Deze planning is onder voorbehoud.

Ontwerp

De nieuwe keersluis krijgt 2 cilindrische torens en een stalen hefdeur. Op 18m afstand van de keersluis komt de nieuwe brug. De brug bestaat uit 2 rijbanen voor wegverkeer en een tweezijdig vrijliggend fietspad aan de buitenzijde. Het nieuwe fietspad sluit aan op het oude fietspad. De pijlers in het midden van het kanaal verdwijnen. Hierdoor kunnen bredere schepen door het kanaal varen zonder dat we het kanaal verbreden. De Kanjelbeek gaat onder het kanaal door. Pas wanneer het nieuwe keermiddel gereed is, slopen we de oude sluis. Hetzelfde geldt voor de huidige brug.