Maas: aanleg nieuwe keersluis Limmel

Maas: aanleg nieuwe keersluis Limmel

Waarom

  • Grote binnenvaartschepen passen niet door de huidige keerschutsluis Limmel bij Maastricht.
  • We vervangen de 80 jaar oude sluis om het Julianakanaal beter toegankelijk te maken.
  • De Maasroute wordt zo een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen van Europa.
  • Tegelijkertijd bouwen we een nieuwe en veiligere brug voor auto- en fietsverkeer.

Hoe

bouw nieuwe, bredere keersluis
190 m
schepen met deze lengte kunnen de sluis straks passeren

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de scheepvaart is niet helemaal te voorkomen, maar beperken we zoveel mogelijk. Als u dicht bij de sluis woont, zult u tijdens de werkzaamheden enige geluidhinder en overlast ervaren. We informeren u hier tijdig over.

Wanneer

Gereed: mei 2018

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanleg nieuwe keersluis Limmel

De oude sluis Limmel heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe Keersluis Limmel. De nieuwe keersluis heeft de taak van het beschermen van het achterland overgenomen van de oude sluis. Tevens kunnen nu grotere binnenvaartschepen dan voorheen de sluis passeren. De nieuwe brug over het kanaal zorgt door de scheiding tussen fietsers en auto’s voor meer verkeersveiligheid voor de inwoners van Itteren en Borgharen.

(Op een kaart van Nederland verschijnen foto's van verschillende sluizen. Beeldtitel: Programma Sluizen.) DRUKKE MUZIEK (Beeldtekst: Nieuwe Keersluis Limmel. Waarom. Grote, moderne binnenvaartschepen pasten niet door de 80 jaar oude keerschutsluis. Het Julianakanaal wordt beter toegankelijk. Onderdeel van de Maasroute: een van Europa's belangrijkste scheepvaartverbindingen. Een nieuwe brug voor auto's en fietsers.) (Hoe. We bouwden een nieuwe, bredere keersluis. Schepen met lengte 190 m, breedte 11,4 m, diepgang 3,5 m en doorvaarhoogte 9,1 m kunnen de sluis nu passeren. 1e waterbouwproject ter wereld aanbesteed via een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM-contract).) (Aannemer verzorgt naast de bouw ook het ontwerp, de financiering en het beheer en onderhoud voor 30 jaar lang. Een tijdlijn verschijnt. Beeldtekst 2014 Selecteren van aannemer. Vanaf jan 2015 Rijkswaterstaat en BESIX in gesprek met de omgeving.) DE DRUKKE MUZIEK WORDT EVEN RUSTIGE MUZIEK (Beeldtekst: Nov 2017: Brug en herstelde keermiddel gereed. Jan 2018: Nieuwe inrichting sluizenterrein. Natuurlijke inrichting met bomen, struiken en plasdraszone is aantrekkelijk voor insecten, vogels en zoogdieren. Ook is rekening gehouden met beschermde diersoorten als de vleermuis en bever.) DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO (April 2018: Ondertekening beschikbaarheidscertificaat en deelvoltooiingscertificaten. Mei 2018: Oplevering Nieuwe Keersluis. Eén enkele stalen hefdeur, tussen twee cilindrische heftorens van 22 m hoog.) (Sluispoort nu 46,9 m breed. De doorgang biedt ruimte aan schepen van 172 tot 190 m lang en 11,4 m breed. Met een diepgang van 3,5 m en een laadvermogen van 3.200 ton (klasse Vb).) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl.) (Het project Nieuwe Keersluis Limmel is gerealiseerd door BESIX/Rebel Keersluis Limmel Company B.V. (2015-2018). Fotografie Joep Deumes. Datum mei 2018. Medegefinancierd door de Europese Unie. Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T).)

Documenten

Factsheet nieuwe keersluis Limmel
Achtergrond en uitleg over de nieuwe Keersluis Limmel pdf 1 MB / juli 2016
Flyer Limmel the game voor scholieren
Uitleg over educatieve reality-game over Keersluis Limmel pdf 709 kB / september 2016
Nieuwsbrief Nieuwe Keersluis Limmel juli 2016
Berichten over de voortgang van de nieuwe keersluis Limmel pdf 439 kB / juli 2016

Meer documenten

Wat

Design, Build, Finance and Maintain

De aanleg van sluis Limmel is het eerste waterproject dat Rijkswaterstaat aanbesteedt via een Design, Build, Finance and Maintain-contract. Dit houdt in dat de aannemer niet alleen de bouw voor zijn rekening neemt, maar ook het ontwerp, de financiering en het onderhoud voor periode van 30 jaar.

Vraag en antwoord

Wat is de functie van de sluis bij Limmel?

Keersluis Limmel is een waterkering. Zodra de waterstand van de Maas stijgt, zakt de hefdeur van de sluis en houdt deze het water tegen. De keersluis beschermt zo het achterliggende land tegen overstromingen.

Hoe ziet het ontwerp eruit?

De sluis bestaat uit 2 heftorens met daartussen een deur. De sluis komt los van de brug te liggen. Op de brug komt een vrijliggend fietspad te liggen vanaf de rotonde naar de westkant van het Julianakanaal.

Toon alle vragen