Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Lekkanaal: bescherming waterwinning Nieuwegein

Waarom

  • Water uit het Lekkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
  • We hebben bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Lekkanaal en specifiek bij Nieuwegein in kaart gebracht.
  • De belangrijkste risico’s komen van de aanwezige bedrijven, ruimtelijke ontwikkelingen, beroepsscheepvaart en toename van microverontreinigingen in oppervlaktewater.

Alle doelen en resultaten

Hoe

uitvoeren maatregelen die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder.

Wanneer

Gereed: 2021
13 juni 2014

Begin uitvoering maatregelen

2021

Uitvoering maatregelen afgerond

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Veelgestelde vragen

Wat is een gebiedsdossier?

In een gebiedsdossier zijn de risico’s voor de waterwinning inzichtelijk gemaakt. Ook is beschreven welke maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. De belangrijkste risico’s hebben betrekking op de ligging in het stedelijk gebied langs een druk bevaren water en het grote achterland.

Wat staat er in het uitvoeringsprogramma?

In het uitvoeringsprogramma zijn concrete afspraken vastgelegd over de te nemen maatregelen. Het programma is opgesteld onder regie van Rijkswaterstaat. Het uitvoeren van de maatregelen gebeurt door verschillende organisaties.

Documenten

Gebiedsdossier waterwinning Nieuwegein

Uitvoeringsprogramma waterwinning Nieuwegein

Onderliggende pagina's