Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

Lek: overnachtingsplaatsen Bergambacht

Waarom

  • Er moeten voldoende overnachtingsplaatsen zijn, zodat binnenvaartschippers kunnen uitrusten.
  • Op het traject Beatrixsluizen – Rotterdam zijn in totaal 12 extra plaatsen nodig.
  • Langs de Beneden-Lek bij Bergambacht wil Rijkswaterstaat 8 nieuwe plaatsen aanleggen.
  • Zo zorgen we voor vlot en veilig verkeer over water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

8
nieuwe overnachtingsplaatsen
natuurcompensatie

Heb ik last van de werkzaamheden?

Voorlopig zijn we nog niet gestart met de werkzaamheden, u ondervindt er dus ook nog geen hinder van.

Wanneer

Gereed: 2020/2021
2019 Start aanbesteding
2020 Start werkzaamheden
2021 Oplevering en ingebruikname

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Milieueffectrapport
Onderzoek naar de milieugevolgen en eventuele alternatieven pdf 6 MB / juli 2015

Alle documenten

Vraag en antwoord

Wat is een overnachtingsplaats?

In een overnachtingsplaats leggen schippers hun binnenvaartschip aan om te rusten. Volgens de Richtlijn Vaarwegen (PDF, 9,80 MB) mogen plaatsen niet verder dan zo’n 2 uur varen van elkaar vandaan liggen (circa 30 km). Zo kunnen schippers zich houden aan de voorgeschreven vaar- en rusttijden uit de Binnenvaartwet. Afhankelijk van de plaats mogen schepen maximaal 24 uur of 3x24 uur aanliggen.

Waarom zijn er bij Bergambacht langs de Beneden-Lek extra plaatsen nodig?

Op het traject van de Beneden-Lek, Beatrixsluizen - Rotterdam (ongeveer 50 km) is nu slechts 1 openbare overnachtingsplaats voor binnenvaartschepen aanwezig. Andere, bestaande ligplaatsen zijn in eigendom van particulieren of bedrijven. Hierdoor is het voor schippers vaak niet mogelijk om te voldoen aan de voorgeschreven rusttijden.

Toon alle vragen