01 Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat wil nieuwe overnachtingsplaatsen aanleggen voor binnenvaartschippers langs de Beneden-Lek.

Bij Bergambacht moeten 8 plaatsen komen, zodat schippers zich aan de wettelijk voorgeschreven rusttijden kunnen houden. Zo zorgen we voor vlot en veilig verkeer over water.

Geschikte locatie

De Beneden-Lek, een onderdeel van het hoofdvaarwegennet, is een belangrijke rivier voor de Nederlandse binnenvaart. Op het traject van de Beneden-Lek, Beatrixsluizen - Rotterdam (ongeveer 50 km) is nu slechts 1 openbare overnachtingsplaats voor binnenvaartschepen aanwezig. Andere, bestaande ligplaatsen zijn in eigendom van particulieren of bedrijven. Hierdoor is het voor schippers vaak niet mogelijk om aan de voorgeschreven rusttijden (6, 8 of 10 uur rust aaneengesloten) te voldoen. De Richtlijnen Vaarweg schrijven immers voor dat overnachtingsplaatsen niet verder dan 2 uur van elkaar vandaag mogen liggen (circa 30 km).

Ook moeten de schepen op dit traject op een veilige plaats, apart van de vaarweg, liggen. Dit is verplicht op vaarwegen waar meer dan 30.000 schepen per jaar passeren. Daarnaast moeten schepen beschut liggen voor wind, stroming, golven en ijs. Verder zijn voorzieningen nodig, zoals afloopvoorzieningen en verlichting. Dit maakt Bergambacht tot een geschikte locatie.

Natuurcompensatie

De natuur die verloren gaat bij de aanleg van de overnachtingsplaatsen, is in 2016 al gecompenseerd in het Oostelijk-Balkengat, Krimpen aan de Lek.

Onderliggende pagina's