Planning en aanpak

We voeren onderhoud op en rondom het Krammersluizencomplex versneld uit. Op deze pagina ziet u welke werkzaamheden in de aanloop naar de grote renovatie op de planning staan.

Een actueel overzicht van geplande en onvoorziene stremmingen vindt u op de pagina Scheepvaartberichten. We proberen deze projectpagina zo veel mogelijk actueel te houden, maar bij tegenstrijdigheden zijn de Berichten voor de Scheepvaart (BAS) altijd leidend. 

We beperken de hinder voor de beroeps- en recreatievaart waar mogelijk. Bijvoorbeeld door werk te combineren met reeds geplande stremmingen voor regulier onderhoud. Stremmingen van de jachtensluizen plannen we zo veel mogelijk buiten het recreatieseizoen, stremmingen voor de beroepsvaart plannen we waar mogelijk in de weekenden.

Gereed: 2022
26 oktober - 1 november 2020

Vast onderhoud (zuidelijke duwvaartkolk gestremd)

2 - 15 november 2020

Vast onderhoud en vernieuwen bodembescherming in de vaargeul (noordelijke duwvaartkolk gestremd)

Oktober 2020 – januari 2021

Renoveren geleidewerken jachtensluis 2

November 2020 – maart 2021

Renoveren uitkijktoren en parkeerplaats

Voorjaar 2021

Herstellen rioolschuiven van de zoet-zoutwaterscheiding

April – september 2021

Vernieuwen bodemversteviging laagbekken

Juni – december 2021

Renoveren wachtplaatsen

November 2021 – februari 2022 Vernieuwen bodemscherming en geleidewerken in de jachtensluizen
Augustus 2020 - februari 2022

Renoveren remming- en geleidewerken

Deze planning is onder voorbehoud.