Krammersluizen: onderhoud op en om het complex

Krammersluizen: onderhoud op en om het complex

Waarom

  • Verschillende onderdelen op en om de sluizen naderen het einde van hun levensduur.
  • De beroepsvaart heeft ons gevraagd een deel van het werk versneld uit te voeren.
  • Zo lopen we vooruit op de grote renovatie vanaf 2023 en blijft de kans op falen van de sluizen beperkt.

Hoe

renoveren remming- en geleidewerken, vernieuwen bodembescherming, vernieuwen rioolschuiven, verstevigen oevers en opknappen uitkijktoren met parkeerplaats

Heb ik last van de werkzaamheden?

De scheepvaart kan te maken krijgen met langere wachttijden. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moeten we soms een sluis stremmen. Het is dan altijd mogelijk om via een andere kolk te schutten, maar het kan drukker zijn dan u gewend bent. Let op als u tot de hoge vaart behoort: bij een stremming van de noordelijke duwvaartkolk kan men schutten via de zuidelijke kolk, tot een maximale hoogte van 14,15 m. 

Een actueel overzicht van de stremmingen vindt u op de website Vaarweginformatie. We proberen deze projectpagina continu actueel te houden, maar bij tegenstrijdigheden zijn de Berichten aan de Scheepvaart (BAS) altijd leidend.

Wanneer

Gereed: onbekend
26 oktober - 1 november 2020

Vast onderhoud (zuidelijke duwvaartkolk gestremd)

2 - 15 november 2020

Vast onderhoud en vernieuwen bodembescherming in de vaargeul (noordelijke duwvaartkolk gestremd)

16 november – half december (onder voorbehoud)

Deurgrendels Jachtensluis Zuid

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Onderliggende pagina's