Krammersluizen: onderhoud op en om het complex

Krammersluizen: onderhoud op en om het complex

Waarom

  • Verschillende onderdelen op en om de sluizen naderen het einde van hun levensduur.
  • De beroepsvaart heeft ons gevraagd het civiele deel van het werk versneld uit te voeren.
  • Later voeren we ook groot onderhoud uit. We vervangen en vernieuwen onderdelen van het sluizencomplex. Zo maken we onder andere de zoet-zoutwaterscheiding efficiënter en de schuttijden korter.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

fase 1: renoveren remming- en geleidewerken, uitkijktoren en parkeerplaats, vernieuwen bodembescherming en rioolschuiven, verstevigen oevers.
fase 2: renoveren basculebrug, jachtensluizen, duwvaartsluizen en gemalen. Vernieuwen installaties en constructies. Realiseren nieuw zoet-zoutscheidingssysteem en bediening op afstand.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De scheepvaart kan tijdens fase 1 te maken krijgen met langere wachttijden. Om de werkzaamheden uit te voeren, moeten we soms een sluis stremmen. Het is dan altijd mogelijk om via een andere kolk te schutten, maar het kan drukker zijn dan u gewend bent. Let op als u tot de hoge vaart behoort: bij een stremming van de noordelijke duwvaartkolk kan men schutten via de zuidelijke kolk, tot een maximale hoogte van 14,15 m.

Tijdens fase 2 pakken we jachtensluizen buiten het vaarseizoen, in de winter, aan. De duwvaartsluizen kennen een stremming van 3 maanden per sluis. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken door de 4 sluiskolken een-voor-een af te gaan. Wanneer we aan de kolk van de ene duwvaartsluis werken, blijft de ander in gebruik. Datzelfde geldt voor de jachtensluis. Door verminderde capaciteit krijgt de scheepvaart tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te maken met oplopende wachttijden. Daarom renoveren we nu alvast de aanlegvoorzieningen op het sluizencomplex.

Een actueel overzicht van de stremmingen vindt u op de website Vaarweginformatie. We proberen deze projectpagina continu actueel te houden, maar bij tegenstrijdigheden zijn de Berichten aan de Scheepvaart (BAS) altijd leidend.

Wanneer

Gereed: 2028
November 2020 – maart 2021

Renoveren uitkijktoren en parkeerplaats

Voorjaar 2021

Herstellen rioolschuiven van de zoet-zoutwaterscheiding

April – september 2021

Vernieuwen bodemversteviging laagbekken

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Renovatie Krammersluizen

Onderliggende pagina's