Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat voert alvast een aantal onderhoudswerkzaamheden uit op en rondom het Krammersluizencomplex tussen het Volkerak - Zoommeer en de Oosterschelde. Dit ter voorbereiding op de toekomstige grote renovatie van het sluizencomplex.

Renovatie remming- en geleidewerken

Het ruim 30 jaar oude Krammersluizencomplex is toe aan groot onderhoud. Daarom worden de sluizen vanaf 2023 grondig gerenoveerd. Ter voorbereiding voeren we nu al diverse werkzaamheden uit, met name buiten de sluiskolken. Denk aan het renoveren van de remming- en geleidewerken. Dit zijn de houten constructies die schepen veilig de sluis in begeleiden. 

De remmingwerken bevatten ook aanlegplekken. Door deze werken nu aan te pakken, beschikt u tijdens de grote renovatie over alle reeds gerenoveerde ligplaatsen en voorzieningen als wachttijden toenemen. We proberen de hinder op die manier te beperken.

Nieuwe bodem- en oeverbescherming

Naast het renoveren van de remming en geleidewerken brengen we onder andere nieuwe bodembescherming aan in de vaargeul. Aan weerszijden van de sluizen ligt een beschermingslaag van matten en stortstenen, die moet voorkomen dat schepen de vaargeul verlagen en de stabiliteit van de sluizen in gevaar brengen. Omdat schepen in de loop der jaren steeds groter zijn geworden, vernieuwen we deze bodembescherming. 

In het Laagbekken vernieuwen we de oeverbeschermingslaag. Het Laagbekken is een 40 ha grote oever waarnaar het water vanuit de duwvaartsluizen wordt afgevoerd. De beschermlaag voorkomt dat de oever beschadigd raakt door golfslag. De huidige laag ligt er al meer dan 30 jaar en is versleten en daarom toe aan een opknapbeurt.

Vervangen deurgrendels jachtensluis Zuid

De deurgrendels in de sluizen zorgen dat de deuren tijdens het schutten gesloten blijven. De grendels in Jachtensluis Zuid naderen het einde van hun levensduur. We vervangen deze daarom zodra het recreatieseizoen voorbij is. 

De kans is aanwezig dat de deurgrendels tijdens het recreatieseizoen aan vervanging toe zijn. In dat geval starten we hier direct mee. Het demonteren, uithijsen van de deuren en renoveren duurt 4 tot 6 weken. Het blijft altijd mogelijk om te schutten via de noordelijke jachtensluis. Scheepvaartverkeer wordt via BAS-berichten en de website Vaarweginformatie op de hoogte gebracht.

Renovatie uitkijktoren en parkeerplaats

De uitkijktoren krijgt een nieuw aangezicht. We vervangen de dichte betonnen platen voor opengewerkte panelen, waarop dieren uit de omgeving van de Krammersluizen te zien zijn. Het parkeerterrein delen we opnieuw in, met plekken waar campers kunnen overnachten. Ook vervangen we de informatieborden.

Herstel rioolschuiven

De Krammersluizen vervullen een belangrijke rol in het scheiden van zoet en zout water. Onderdeel van dit systeem zijn de rioolschuiven. We knappen deze op, omdat ze het einde van hun levensduur bereiken. Tijdens de grote renovatie van het Krammersluizencomplex wordt de zoet-zoutwaterscheiding volledig vervangen door een innovatief systeem met luchtbellenscherm.