Kanaal van Gent naar Terneuzen: op afstand bedienbaar maken draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

Kanaal van Gent naar Terneuzen: bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

Waarom

  • We willen dat Zeeland via het Kanaal van Gent naar Terneuzen goed bereikbaar blijft.
  • Daarom maken worden de draaibruggen van Sluiskil en Sas van Gent op afstand bedienbaar.
  • Ook renoveren we de bruggen, nadat deze op afstand bedienbaar zijn gemaakt.
  • Zo creëren we samen met ENGIE een duurzame, betrouwbare en veilige installatie voor gebruikers.
  • Het nieuwe bediensysteem biedt voor de toekomst mogelijkheden tot uitbreiden, aanpassen en onderhouden.

Hoe

ombouwen van de huidige besturingsinstallatie, renovatie van de werktuigbouwkundige en civiele constructie

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de ombouwfase zal het wegverkeer hinder ondervinden door tijdelijke afsluiting(en) van de bruggen. Als er meer hinderinformatie is, vindt u dat op deze projectpagina.

Wanneer

Gereed: 2024
1 maart 2020 t/m 1 september 2020

Maken van het uitvoeringsontwerp

1 september 2020 t/m 1 maart 2021

Programmeerfase en werkvoorbereidingsfase

1 maart 2021 t/m 1 oktober 2021

Uitvoering en testfase

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Onderliggende pagina's