Kanaal van Gent naar Terneuzen: op afstand bedienbaar maken draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

Kanaal van Gent naar Terneuzen: bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

Waarom

  • We willen dat Zeeland via het Kanaal van Gent naar Terneuzen goed bereikbaar blijft.
  • Daarom worden de draaibruggen van Sluiskil en Sas van Gent op afstand bedienbaar.
  • Ook renoveren we de elektrotechnische- en besturingsinstallatie en het hydraulische systeem in beide bruggen.
  • Zo creëren we samen met ENGIE een duurzame, betrouwbare en veilige installatie voor gebruikers.
  • Het nieuwe bediensysteem biedt voor de toekomst mogelijkheden tot uitbreiden, aanpassen en onderhouden.

Hoe

ombouwen van de huidige besturingsinstallatie, renovatie van de werktuigbouwkundige en civiele constructie

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de ombouwfase zal met name het wegverkeer hinder ondervinden door tijdelijke afsluiting(en) van de bruggen. Daarnaast is er beperkte hinder voor scheepvaart. Als er meer hinderinformatie is, vindt u dat op deze projectpagina.

Wanneer

Gereed: 2022
Februari 2019 – maart 2021 Engineering en werkvoorbereiding
September 2021 Brug Sas van Gent wordt omgebouwd naar bediening op afstand
Maart 2021

Start uitvoering van de ombouwwerkzaamheden

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's