Planning en aanpak

We herstellen het wegdek van de Postbrug. Bekijk hier de planning van het project.

Gereed: eind mei 2020
6 september 20.00 - 9 september 2019 06.00 uur

Uitvoering werkzaamheden Postbrug en vervangen voegovergangen bij het beweegbare deel van de brug

April - mei 2020

Vervangen slijtlaag hoofdrijbaan PostbrugĀ 

Asfalteren met vleermuisvriendelijk licht

Tijdens het asfalteren van de Postbrug gebruikten we speciale vleermuisvriendelijke verlichting. Onder de brug komen onder meer de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger voor. Door amberkleurig licht (in verkeerslichten en de lampen aan de brug) te gebruiken, zorgden we ervoor dat het felle licht van de werkzaamheden onder de brug geen hinder veroorzaakte voor de vleermuizen.