Kanaal door Zuid-Beveland en Schelde-Rijnkanaal: herstellen wegdek Postbrug en Tholensebrug

Kanaal door Zuid-Beveland en Schelde-Rijnkanaal: herstellen wegdek Postbrug en Tholensebrug

Waarom

  • Het wegdek van de Postbrug (N670) en de Tholensebrug (N286) is in slechte staat.
  • Door toegenomen verkeer trad er extra slijtage van het asfalt op.
  • Dit kan resulteren in een onveilige situatie voor het wegverkeer.

Hoe

bijwerken van kleine beschadigingen in het wegdek van de hoofdrijbaan en herstellen van de parallelweg Tholensebrug, asfalteren van het gehele wegdek en fietspad Postbrug

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het wegverkeer ondervindt hinder door tijdelijke afsluiting(en) van de bruggen en snelheidsbeperkingen. De scheepvaart ervaart hinder in het weekend van 7 en 8 september 2019 bij de Postbrug. Dan wordt de slijtlaag van het beweegbare deel van de Postbrug vervangen en blijft de brug dicht. Kleinere binnenvaartschepen kunnen onder de brug doorvaren, hogere zeilschepen en beroepsvaart niet.

Wanneer?

Gereed: eind september 2019
10 september 20.00 - 11 september 2019 06.00 uur

Uitvoering werkzaamheden Tholensebrug

11 september 20.00 - 12 september 2019 06.00 uur

Uitvoering werkzaamheden Tholensebrug

6 september 20.00 - 13 september 2019 20.00 uur

Uitvoering werkzaamheden Postbrug

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's