Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Waarom

  • Brug Urmond over het Julianakanaal is toe aan een opknapbeurt.
  • Tijdens het opknappen in 2017 bleek dat er meer gedaan moest worden.
  • De stalen boogconstructie is toen geconserveerd en verstevigd.
  • Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de beste oplossing is.
  • Zo zorgen we voor een optimale oeververbinding.

Hoe

planfase om de beste manier van aanpak te zoeken

Een brug zonder beperkingen

De opknapbeurt van brug Urmond startte in augustus 2017. Bij de uitvoering is (toen inspectie op handafstand mogelijk was) naar voren gekomen dat de onderkant van de brug slechter is dan werd verwacht.

Rijkswaterstaat heeft vervolgens een deel van het werk uitgevoerd: de boogconstructie is gestraald en geconserveerd en een aantal versterkingsmaatregelen zijn aangebracht. Momenteel onderzoekt Rijkswaterstaat welke werkzaamheden er nodig zijn om de brug weer in goede staat te brengen en de mogelijke varianten.

Om tussentijds de bereikbaarheid te garanderen, hebben we maatregelen genomen in het kader van de constructieve veiligheid. De schampkanten van de brug zijn beschermd door barriers en de rijbaan op de brug is versmald naar één rijstrook . Het autoverkeer wordt daardoor om en om geregeld met verkeerslichten. Verkeer boven de 30 ton moet omrijden via brug Berg die recentelijk is opgeknapt en 1,5 km verderop ligt.

Voor de plan- en realisatiefase hebben we ongeveer 5 jaar nodig. De bedoeling is om alles binnen 5 jaar te realiseren. Daarna kunnen we de totaallastbeperking tot 30 ton die nu van kracht is op de brug opheffen, net als de rijstrookversmalling.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wat de hinder zal zijn bij de uitvoering van de volgende fase, is momenteel niet bekend.

Wanneer?

Gereed: 2023
2020 Aanbestedingsprocedure
2022 Start werkzaamheden
2023 Eind plan- en realisatiefase

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Vraag en antwoord

Kunnen fietsers en voetgangers veilig van de brug gebruik maken?

De fietspaden zijn veilig te gebruiken. Wel zijn er paaltjes geplaatst om te voorkomen dat er voertuigen oneigenlijk gebruik maken van de fietspaden.

Wat moet ik doen als er een storing is aan verkeerslichten bij brug Urmond?

Rijkswaterstaat heeft een storingsdienst die altijd bereikbaar is. Storingen kunnen gemeld worden bij de bediencentrale van Rijkswaterstaat (0475-358800).

Bekijk alle vragen

Onderliggende pagina's