IJsselmeer: zoetwatervoorraad op peil

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

Waarom

  • Nederland heeft het water in het IJsselmeergebied nodig voor landbouw, koelwater voor de industrie, doorspoeling van de polders en recreatie.
  • Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger.
  • Bij hoge temperaturen (veel verdamping), weinig neerslag en weinig aanvoer van water uit de rivieren, dreigt een watertekort.

Alle doelen en resultaten

Hoe

het nieuwe zomerpeil (vanaf 2019): fluctueert binnen de bandbreedte NAP -0,10 m /-0,30 m

Documenten

Documenten omtrent het peilbesluit, zoals het protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de MER (bijlagen), de Natuurtoets en Nota van Antwoord vindt u in de Rijkswaterstaat Rapportendatabank.

Vraag en antwoord

Wat is een peilbesluit?

Een besluit waarin voor een bepaald water of gebied, bijvoorbeeld het IJsselmeer, beschreven staat welke waterstanden door het peilbeheer moeten worden nagestreefd.

Kan de waterstand op een exact peil gehouden worden?

Nee, meteorologische omstandigheden zorgen ervoor dat het in de praktijk niet mogelijk is om een vaste waterstand te handhaven.

Toon alle vragen