IJsselmeer: zoetwatervoorraad op peil

onderliggende pagina's

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

Waarom

  • Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger.
  • Om ook in tijden van droogte over voldoende zoet water te beschikken, willen we het water in het IJssel- en Markermeer kunnen vasthouden.
  • Hiervoor kunnen we de spuisluizen in de Afsluitdijk minder vaak openzetten. Zo stroomt er minder water naar de Waddenzee en stijgen de waterstanden, zodat er een buffervoorraad zoet water ontstaat.
  • Een nieuw peilbesluit met een nieuwe afspraak over de hoogte van de waterstanden maakt dit mogelijk.

Alle doelen en resultaten

Hoe

In de zomer vervangen we het vaste peil in het IJsselmeer en Markermeer door een streefpeil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het meerpeil mag bewegen.

De werking van het watersysteem, vaste zomerpeil en de toekomstige maatregelen worden uitgelegd in deze animatie voor een veilig en veerkrachtig IJsselmeergebied.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder voor het verkeer bekend.

Wanneer

Gereed: 2022
Begin 2018 Vaststellen nieuw-peilbesluit
Eerste helft 2018 Besluit en nota van antwoord 6 weken ter inzage
Medio 2018 Na beroepsperiode, besluit gereed

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Publieksfolder Peilbesluit IJsselmeergebied
Publieksfolder Peilbesluit IJsselmeergebied pdf 1,5 MB / september 2017 pdf 1 MB / oktober 2017
Peilbesluit IJsselmeergebied
Notitie reikwijdte en detailniveau pdf 3 MB / september 2015 pdf 3 MB / juli 2016
Nota van Antwoord Peilbesluit IJsselmeergebied
Reactie van Rijkswaterstaat op ingediende zienswijzen. pdf 1 MB / april 2016

Vraag en antwoord

Wat is een peilbesluit?

Een besluit waarin voor een bepaald water of gebied, bijvoorbeeld het IJsselmeer, beschreven staat welke waterstanden door het peilbeheer moeten worden nagestreefd. 

Kan de waterstand op een exact peil gehouden worden?

Nee, meteorologische omstandigheden zorgen ervoor dat het in de praktijk niet mogelijk is om een vaste waterstand te handhaven.

Toon alle vragen

Ons water